Fotografie

Fotografie

Ako chutí škola

Creative - súkromná ZŠ Magán Alapiskola zaradila do svojich učebných osnov nový voliteľný predmet o zdravej výžive "Viem, čo...

Školenie 1. lekcie na ZŠ Lachova v Bratislave

Aj tento rok sme sa boli opäť pozrieť na jedno zo školení k 1. lekcii, tentokrát ...

Zážitkové varenie detí so skutočnými kuchármi.

Ako to už býva zvykom, aj tento rok sme pri príležitosti Medzinárodného dňa kuchárov...

Kreatívne diela malých tvorcov

Druhý ročník projektu "Viem, čo zjem" bol plný príjemných prekvapení...

Školenie 2. lekcie na ZŠ Jána Bottu v Trnave

Prednáška na tému hygiena a potraviny v podaní pani učiteľky Chmurovej bola natoľko zaujímavá až ...

Školenie 1. lekcie na ZŠ Hargašova 5 v Záhorskej Bystirci

Aj tento rok sme sa boli opäť pozrieť na jedno zo školení k 1. lekcii. Prednášku viedla pani lektorka Mgr. Zuzana Klinčáková z...

Ochutnávka receptov z ovocia a zeleniny

Žiaci zo ZŠ Mudroňova v Bratislave mali možnosť si pripraviť s profesionálnymi kuchármi dva chutné recepty s ovocím a zeleninou

Ovocie a zelenina. Školenie druhej lekcie na ZŠ Jána Bottu 27 v Trnave

V rámci druhej lekcie si môžu školy zvoliť jednu z troch tém z oblasti zdravej výživy. Nazrite s nami do ZŠ Jána Bottu v Trnave,...

Školenie 1. lekcie na ZŠ Karloveská 61 v Bratislave

Začiatkom marca sme sa boli pozrieť na jedno z posledných školení k 1. lekcii s pani lektorkou Mgr. Zuzanou Klinčákovou z...