Ako chutí škola

Fotogaléria

Ako chutí škola

Creative - súkromná ZŠ Magán Alapiskola zaradila do svojich učebných osnov nový voliteľný predmet o zdravej výžive "Viem, čo zjem" pre piatakov. Téme zdravej výživy sa škola venuje aj formou ďalších zábavných a náučných aktivít. V priestoroch kuchynky realizujú praktickú časť a zdokonaľujú sa v príprave zdravých, no zároveň chutných receptov. Pri príležitosti svetového dňa zdravej výživy či k medzinárodnému dňu jablka realizovali žiaci tvorivé dielne.