Školenie 1. lekcie na ZŠ Hargašova 5 v Záhorskej Bystirci

Fotogaléria

Školenie 1. lekcie na ZŠ Hargašova 5 v Záhorskej Bystirci

Aj tento rok sme sa boli opäť pozrieť na jedno zo školení k 1. lekcii. Prednášku viedla pani lektorka Mgr. Zuzana Klinčáková z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorá žiakom zo ZŠ Hargašova 5 hravou formou vysvetlila zásady vyváženého stravovania. Žiakom sa aktivity na hodine páčili, o tému sa zaujímali a aktívne sa zapájali do diskusie.