Školenie 1. lekcie na ZŠ Lachova v Bratislave

Fotogaléria

Školenie 1. lekcie na ZŠ Lachova v Bratislave

Aj tento rok sme sa boli opäť pozrieť na jedno zo školení k 1. lekcii, tentokrát interaktívnej verzii k téme "Hygiena potravín". Prednášku viedla pani lektorka Mgr. Blažová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorá žiakom zo ZŠ Lachova v Bratislave hravou formou vysvetlila, ako správne skladovať potraviny a dodržiavať hygienu pri práci s nimi. Žiakom sa aktivity na hodine páčili, o tému sa zaujímali a aktívne sa zapájali nielen do interaktívnej hry, ale aj do diskusie.