Povedali o projekte

Povedali o projekte

Školenia druhej lekcie sme na škole absolvovali v rámci Týždňa vzdelávania. K prednáškam sme zaradili aj tvorivé dielne a exkurzie. Veľmi ma teší, že žiakov téma podaná týmto spôsobom skutočne zaujala.

Mgr. Anna Tomčíková, ZŠ Bernolákova 1061, Vranov nad Topľou

Handicap našich detí je pre nás pedagógov nekonečný kolobeh snahy minimalizovať ich „nedostatky“ a v maximálnej možnej miere ich zapájať do spoločenského života, integrovať medzi zdravé deti. Projekt „Viem, čo zjem“ je pre nás jednou z ciest, ako pomáhať plniť tieto naše predsavzatia pre naše decká.

Mgr. Milada Gažovičová, Špeciálna ZŠ internátna, Spojná 6, Trnava

Deti prejavujú záujem o zdravú stravu aj v praktickom živote. Na desiatu začali vo väčšom množstve nosiť zeleninu a ovocie. V tomto smere pôsobia aj na svojich rodičov. Aj keď sladkosti majú rady, jeden deň v týždni sme si vyhradili bez nich.

Mgr. Mária Hollá, ZŠ Novomeského 11, Trenčín

My v spoločnosti Nestlé si uvedomujeme hrozby, ktoré pre deti predstavujú civilizačné choroby spôsobené nesprávnou výživou a nedostatočnou fyzickou aktivitou. Týmto projektom chceme školákom na Slovensku ukázať cestu, ako si s týmito hrozbami poradiť. Veríme, že projekt „Viem, čo zjem“ im pomôže prehodnotiť nesprávne stravovacie návyky a bude ich motivovať k zmene.

Róbert KIČINA, manažér pre korporátne záležitosti Nestlé Slovensko