Zoznam zapojených škôl

Zoznam zapojených škôl

Zoznam zapojených škôl

Admin, Mlynské Nivy 48, Bratislava Mlynské Nivy 48, Bratislava

Cirkevna zakladna škola sv. Juraja Svidník, Sovietskych hrdinov , Svidník Sovietskych hrdinov , Svidník

Cirkevná základná škola sv.Gorazda, Solivarská 49, Prešov Solivarská 49, Prešov

CSŠ, ZŠ Š.Mnoheľa Poprad, Dlhé hony 3522/2, Poprad Dlhé hony 3522/2, Poprad

Evanjelická základná škola biskupa Jura Janošku, Komenského 10, Liptovský Mikulá Komenského 10, Liptovský Mikuláš

Katolícka základná škola sv. J. Nepomuckého, Kóssu Schoppera 22, Rožňava Kóssu Schoppera 22, Rožňava

Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, Nitra Piaristická 6, Nitra

Špeciálna ZŠ internátna, Spojná 6, Trnava Spojná 6, Trnava

Špeciálna ZŠ Rovníková 11, Košice Rovníková 11, Košice

Špeciálna ZŠ, Ďumbierska 15, Banská Bystrica Ďumbierska 15, Banská Bystrica

Spojená škola v Dubnici nad Váhom, Školská 386/1, Dubnica nad Váhom Školská 386/1, Dubnica nad Váhom

Spojená škola, Mokrohájska 3, Bratislava, Mokrohájska 3, Bratislava Mokrohájska 3, Bratislava

Súkromná základná škola, Gemerská cesta č. 1, Lučenec Gemerská cesta č. 1, Lučenec

Súkromná ZŠ DSA, Mukačevská 1, Prešov Mukačevská 1, Prešov

Súkromná ZŠ Palackého 14, Košice Palackého 14, Košice

Súkromná ZŠ United Nations Elementary School, Javorová 12/644, Nitra Javorová 12/644, Nitra

ŠZŠ Odborárska 2, Košice Odborárska 2, Košice

Zakladna skola s materskou skolou, Ulica P.Dobsinskeho 746/5,Prievidza , 746/5, 746/5, Prievidza

Základná škola , Ul. M.R. Štefánika 910/51, Trebišov Ul. M.R. Štefánika 910/51, Trebišov

Základná škola Gemerská 2, Gemerská 2, Košice Gemerská 2, Košice

Základná škola Hrnčiarska 2119/1 Zvolen, Hrnčiarska 2119/1, Zvolen Hrnčiarska 2119/1, Zvolen

Základná škola J. G. Tajovského, Gaštanová 12, Banská Bystrica Gaštanová 12, Banská Bystrica

Základná škola J. Hollého Topoľčany, J. Holleho 696/3, Topoľčany J. Holleho 696/3, Topoľčany

Základná škola Janka Kráľa, Žiarska 679/13, Liptovský Mikuláš Žiarska 679/13, Liptovský Mikuláš

Základná škola Kukučínova, 106, Vranov nad Topľou 106, Vranov nad Topľou

Základná škola Moskovská 1 Michalovce, Moskovská 1, Michalovce Moskovská 1, Michalovce

Základná škola Pavla Dobšinského, Dobšinského 1744, Rimavská Sobota Dobšinského 1744, Rimavská Sobota

Základná škola Rastislavova ulica 416/4 Prievidza, Rastislavova ulica 416/4, Pri Rastislavova ulica 416/4, Prievidza

Základná škola s materskou školou Čadca-Horelica, Horelica 429, Čadca Horelica 429, Čadca

Základná škola s materskou školou Pod Papierňou 1, Bardejov, Pod Papierňou 1, Ba Pod Papierňou 1, Bardejov

Základná škola s materskou školou, A. Kubinu 34, A. Kubinu 34, Trnava A. Kubinu 34, Trnava

Základná škola s materskou školou, J.V.Dolinského 2, Martin J.V.Dolinského 2, Martin

Základná škola s materskou školou, Jarná 3168/13, Poprad Jarná 3168/13, Poprad

Základná škola s materskou školou, Malonecpalská ulica 206/37, Prievidza, Malone Malonecpalská ulica 206/37, Prievidza

Základná škola Saratovská ul.85, Levice, Saratovská 85, Levice Saratovská 85, Levice

Základná škola Ulica energetikov, Ulica energetikov 242/39, Prievidza Ulica energetikov 242/39, Prievidza

Základná škola Zlatá 2, Zlatá 2, Rožňava Zlatá 2, Rožňava

Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné Dargovských hrdinov 19, Humenné

Základná škola, Fábryho 44, Košice Fábryho 44, Košice

Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou

Základná škola, J. A. Komenského 1, Komenského 1, Michalovce Komenského 1, Michalovce

Základná škola, J. Alexyho 1941/1, Zvolen J. Alexyho 1941/1, Zvolen

Základná škola, Jána Švermu 6, Michalovce Jána Švermu 6, Michalovce

Základná škola, Komenského 23, Bardejov Komenského 23, Bardejov

Základná škola, Levočská 11, Spišská Nová Ves Levočská 11, Spišská Nová Ves

Základná škola, M. Rázusa 1672/ 3, Zvolen M. Rázusa 1672/ 3, Zvolen

Základná škola, M.R.Štefánika č.17, Žiar nad Hronom M.R.Štefánika č.17, Žiar nad Hronom

Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica, Moskovská 2, Banská Bystrica Moskovská 2, Banská Bystrica

Základná škola, P.Jilemnického 1813/1, Zvolen P.Jilemnického 1813/1, Zvolen

Základná škola, Pribinova 34, Trebišov Pribinova 34, Trebišov

Základná škola, Ul. Poľná 3, Veľký Krtíš Ul. Poľná 3, Veľký Krtíš

Základná škola, Ul.Dr.Janského č.2, Ziar nad Hronom Ul.Dr.Janského č.2, Ziar nad Hronom

Základná škola, Ulica 8. mája 640/39, 089 01 Svidník, 8. mája 640/39, Svidník 8. mája 640/39, Svidník

Základná škola, Základná škola Školská 4, Vrbové Základná škola Školská 4, Vrbové

ZŠ A. Dubčeka , Ul. budovateľov 9, Martin Ul. budovateľov 9, Martin

ZŠ akademika Jura Hronca, Zakarpatská 12, Rožňava Zakarpatská 12, Rožňava

ZŠ Andreja Kmeťa, M.R.Štefánika 34, Levice M.R.Štefánika 34, Levice

ZŠ B. Krpelca, T. Ševčenka 3, Bardejov T. Ševčenka 3, Bardejov

ZŠ Ferenca Kazinczyho s VJM, Mierová 45, Tornaľa Mierová 45, Tornaľa

ZŠ Gejzu Dusíka, Mierová 1454 / 10, Galanta Mierová 1454 / 10, Galanta

ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec, Haličská cesta 1493/7, Lučenec Haličská cesta 1493/7, Lučenec

ZŠ Hruštín, Školská 55/5, Hruštín Školská 55/5, Hruštín

ZŠ Hutnicka 16, Hutnicka 16, Spišská Nová Ves Hutnicka 16, Spišská Nová Ves

ZŠ I. Bukovčana 3, Bratislava I. Bukovčana 3, Bratislava

ZŠ Jána Amosa Komenskéko, Komenského 752, Čadca Komenského 752, Čadca

ZŠ Karloveská 61, Bratislava Karloveská 61, Bratislava

ZŠ Kataríny Brúderovej, Osloboditeľská 1, Bratislava Osloboditeľská 1, Bratislava III

ZŠ Komenského 6 Stará Ľubovňa, Komenského 6, Stará Ľubovňa Komenského 6, Stará Ľubovňa

ZŠ Krosnianska 2, Košice Krosnianska 2, 040 22 Košice

ZŠ Krosnianska 4, Košice Krosnianska 4, Košice

ZŠ Lachova 1, Bratislava Lachova 1, Bratislava

ZŠ M. R. Štefánika, Haličská cesta 1191/8, Lučenec Haličská cesta 1191/8, Lučenec

ZŠ Malokarpatské námestie 1, Bratislava Malokarpatské námestie 1, Bratislava

ZŠ Martinská 20, Žilina Martinská 20, 010 08 Žilina

ZŠ Mierová 46, Bratislava Mierová 46, Bratislava

ZŠ Nábrežie mládeže 5, Nitra Nábrežie mládeže 5, Nitra

ZŠ Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves

ZŠ P. Kellnera Hostinského, Družstevná 835, Rimavská Sobota Družstevná 835, Rimavská Sobota

ZŠ P.Jilemnického 1035/2, Zvolen, P.Jilemnického 1035/2, Zvolen P.Jilemnického 1035/2, Zvolen

ZŠ Pavla Marcelyho, Drieňová 16, Bratislava Drienová 16, Bratislava

ZŠ s MŠ Dolná Trnovská 36, Žilina Dolná Trnovská 36, Žilina

ZŠ s MŠ Hargašova 5, Bratislava Hargašova 5, Bratislava

ZŠ s MŠ Ľubeľa 161, Ľubeľa Ľubeľa 161, Ľubeľa

ZŠ s MŠ Nám. Š. Moysesa 23, Banská Bystrica Nám. Š. Moysesa 23, Banská Bystrica

ZŠ s MŠ Pod Vinbargom, Pod Vinbargom 1, Bardejov Pod Vinbargom 1, Bardejov

ZŠ s MŠ Š. Moysesa, A. Kmeťa 1, Žiar nad Hronom A. Kmeťa 1, Žiar nad Hronom

ZŠ s MŠ Veľké Leváre, Melíšková 650, Veľké Leváre Melíšková 650, Veľké Leváre

ZŠ s MŠ, Do Stošky 8, Žilina Do Stošky 8, Žilina

ZŠ s MŠ, Gogoľova 2143/7, Topoľčany Gogoľova 2143/7, Topoľčany

ZŠ s MŠ, J. Mudrocha 1343/19, Senica, J. Mudrocha 1343/19, Senica J. Mudrocha 1343/19, Senica

ZŠ Ščasného 22, Nitra Ščasného 22, Nitra, Nitra

ZŠ Sitnianska 32, Banská Bystrica Sitnianska 32, Banská Bystrica

ZŠ SNP1, SNP 1, Humenné SNP 1, Humenné

ZŠ Spojová 14, Banská Bystrica Spojová 14, Banská Bystrica

ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729 729, Skalité

ZŠ UL. KARPATSKÁ 803/11, Karpatská 803/11, Svidník Karpatská 803/11, Svidník

ZŠ Ulica Jána Bottu 27, Trnava Ulica Jána Bottu 27, Trnava

ZŠ V. Javorku 32, Žilina V. Javorku 32, Žilina

ZŠ Vrútocká 58, Bratislava Vrútocká 58, Bratislava