Zoznam zapojených škôl

Zoznam zapojených škôl

Zoznam zapojených škôl

Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Solivarská 49, Prešov Solivarská 49, Prešov

CZS sv. Juraja Svidník, Sov. hrdinov 816/19, Svidnik Sov. hrdinov 816/19, Svidnik

Špeciálna základná škola, Ďumbierska 15, Banská Bystrica Ďumbierska 15, Banská Bystrica

Spojená škola sv. Jana Pavla ll,Poprad, Dlhé hony 3522/2, Poprad Dlhé hony 3522/2, Poprad

Spojená škola, Centrálna 464, Svidník Centrálna 464, Svidník

Spojená škola, zložka ŠKD, Centrálna 464, Svidník Centrálna 464, Svidník

Súkromná spojená škola , 597/15, 058 01 Poprad, Poprad 597/15, 058 01 Poprad, Poprad

Súkromná základná škola Didacticus, Palackého 14, Košice Palackého 14, Košice

Súkromná základná škola Lučenec, Gemerská cesta č.1, Lučenec Gemerská cesta č.1, Lučenec

SZS BESST, Limbová 3, Trnava Limbová 3, Trnava

Základná škola , Kukučínova 106, Vranov nad Topľou-Čemerné Kukučínova 106, Vranov nad Topľou-Čemerné

Základná škola Alexandra Dubčeka, Družstevná 11, Martin Družstevná 11, Martin

Základná škola Nad Medzou 1, Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves

Základná škola P.Kellnera Hostinského, Družstevná 835, Rimavská Sobota Družstevná 835, Rimavská Sobota

Základná škola Pionierov 1, Pionierov 1, Rožňava Pionierov 1, Rožňava

Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Do Stošky 8, Žilina Do Stošky 8, Žilina

Základná škola Saratovská ul.85, Levice, Saratovská ul.85, Levice Saratovská ul.85, Levice

Základná škola Spojová 14, Spojová 14, Banská Bystrica, 974 04 Spojová 14, Banská Bystrica, 974 04

Základná škola TROJKA, P. Jilemnického 1035/2, Zvolen P. Jilemnického 1035/2, Zvolen

Základná škola Užhorodská 39, Košice, 6, Košice 6, Košice

Základná škola, Gemerská 2, Košice Gemerská 2, Košice

Základná škola, M. Rázusa 1672/3, Zvolen M. Rázusa 1672/3, Zvolen

Základná škola, Májové námesti 1, Prešov Májové námesti 1, Prešov

Základná škola, Matice slovenskej 13, Prešov Matice slovenskej 13, Prešov

Základná škola, Matice slovenskej 13, Prešov Matice slovenskej 13, Prešov

Základná škola, Mierová 46, Bratislava Mierová 46, Bratislava

Základná škola, Požiarnická 3, Košice Požiarnická 3, Košice

Základná škola, V. Javorku 32, Žilina V. Javorku 32, Žilina

ZS A. Dubčeka, Družstevná 11, Martin Družstevná 11, Martin

ZŠ Bartolomeja Krpelca, Tarasa Ševčenka 3, Bardejov Tarasa Ševčenka 3, Bardejov

ZŠ J. G. Tajovského, Gaštanová 12, Banská Bystrica Gaštanová 12, Banská Bystrica

ZŠ K. Brúderovej, Osloboditeľská 1, Bratislava Osloboditeľská 1, Bratislava

ZŠ Karloveská 61, Karloveská 61, Bratislava Karloveská 61, Bratislava

ZŠ Nemocničná 987/2, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Nemocničná 987/2, Považská Bystrica

ZŠ s MŠ . 1.čs. arm. zboru, Športovcov 342, Stráňavy Športovcov 342, Stráňavy

ZŠ s MŠ Dosotjevského Poprad, 2616/25, Poprad 2616/25, Poprad

ZŠ s MŠ Ľubeľa, Ľubeľa 161, Ľubeľa Ľubeľa 161, Ľubeľa

ZŠ s MŠ sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice Čordákova 50, Košice

ZŠ s MŠ, J.V.Dolinského 2, J.V.Dolinského 2, Martin J.V.Dolinského 2, Martin

ZŠ s MŠ, Ulica Jána Bottu 27, 917 01 Trnava, Ulica Jána Bottu 27, Trnava Ulica Jána Bottu 27, Trnava

ZŠ SNP1, SNP, Humenné SNP, Humenné

ZŠ, Námestie mládeže 17, Zvolen, Námestie mládeže 587/17, Zvolen Námestie mládeže 587/17, Zvolen