Poznáme celkového víťaza 3. ročníka!

Čo je nové

Poznáme celkového víťaza 3. ročníka!

Absolútny víťaz tretieho ročníka projektu „Viem, čo zjem“ je konečne známy! Príležitosti sa triedy mohli chopiť v dvoch dobrovoľných súťažiach, a aj keď zabodovali všetky prihlásené triedy, víťaz môže byť vždy len jeden.

 Konkurencia bola veľká a body navyše mohli triedy získať v oboch súťažiach. Do prvej súťaže „Máme radi H2O“ sa zapojilo 34 škôl z rôznych kútov Slovenska s dokopy 90 nápaditými plagátmi. Aktívnu stránku zdravého životného štýlu podporila druhá pohybová súťaž „Hodina gymnastiky“. Do tejto súťaže sa zapojilo 22 škôl, ktoré zaslali 59 originálnych a úsmevných fotografií svojich obľúbených gymnastických cvikov.

 Triedy nás prekvapili svojou tvorivosťou a odhodlaním, no aj zmyslom pre humor. Príspevky nás mnohokrát rozosmiali, a o to ťažšie bolo vybrať jedného víťaza. Pri výbere sme posudzovali originalitu, nápaditosť a celkový dojem, ako aj to, či trieda dodržala vopred stanovené pravidlá.

Podrobné informácie o vyhodnotení druhej súťaže, ako aj celkovej výhre v 3. ročníku Viem, čo zjem, nájdete tu:

Vyhodnotenie 2. súťaže "Hodina gymnastiky"

Celkové bodové hodnotenie po oboch súťažiach

Vyhodnotenie celkového bodového poradia v tomto ročníku