Na čo sa môžete tešiť v druhom polroku?

Čo je nové

Na čo sa môžete tešiť v druhom polroku?

Tretí ročník projektu o zdravej výžive prichádza do vašich škôl aj po prázdninovej prestávke. Dobrou správou je, že v prvom polroku sa uskutočnili prednášky až pre 8 300 žiakov z 82 základných škôl, pričom hlavné slovo mala pestrá strava a jej dôležitosť v jedálnych lístkoch detí. V projekte Viem, čo zjem sme si pre vás a vašich žiakov však pripravili aj ďalšie témy o zdravom stravovaní. Tie prichádzajú na rad v tejto chvíli s celkom novým obsahom a novou interaktívnou lekciou o pitnom režime. Okrem absolvovania 2. školenia sa so všetkými prihlásenými triedami budete môcť predviesť aj v pohybovej aktivite a súťaži.

Úplnou novinkou projektu je interaktívna digitalizovaná lekcia, v ktorej žiaci získajú vedomosti o význame vody v ľudskom tele, prečo je také dôležité dodržiavať pitný režim, a tiež akými spôsobmi nám môže telo signalizovať nedostatok tekutín. V závere lekcie je pripravená hra, v ktorej si žiaci preveria svoje vedomosti o tom, ktoré druhy nápojov sú pre naše zdravie najvhodnejšie. „Uvedomujeme si, že dnes už pri výučbe nestačí len pasívne prijímanie informácií zo strany detí, preto sme sa rozhodli projekt zatraktívniť pridaním interaktívnej lekcie. Keďže výučba o zdravej strave a správnom pitnom režime by nemala byť pre deti zaťažujúca, je len správne, aby sa o týchto témach učili hravou formou,“ vysvetľuje Ľubica Novotná, manažérka pre korporátne záležitosti Nestlé Slovensko.

Pitný režim je jednou z lekcií, ktorou vo svojej réžii nadviažete na úvodnú prednášku, absolvovanú s lektormi z regionálnych pracovísk Úradu verejného zdravotníctva SR. Na výber máte aj témy známe z predošlých ročníkov, ako je Hygiena potravín, Ovocie a zelenina a Riziká zlého stravovania, tentokrát sú však k dispozícii s novým obsahom a materiálmi.

V nasledujúcich mesiacoch sa budete môcť zúčastniť aj dobrovoľných aktivít – súťaže a pohybovej aktivity. Za tie môžete získať body a okrem vecných cien tak hrať aj o hlavnú cenu, ktorou je príspevok 500 € na cvičebné pomôcky.