Na narastajúcu nadváhu detí vplýva okrem pohybu aj pitie sladených nápojov či vynechanie raňajok

Čo je nové

Na narastajúcu nadváhu detí vplýva okrem pohybu aj pitie sladených nápojov či vynechanie raňajok

Zdravá a vyvážená strava je základom pre správne fungovanie človeka. V detstve má navyše veľký vplyv na zdravý rast a celkový vývin, preto sú osvojenie si správnych stravovacích návykov a pozitívny vzťah k pohybu už v mladom veku veľmi dôležité. V spojitosti s narastajúcou obezitou si na stravovanie detí už po tretíkrát posvietil projekt zdravej výživy a voliteľný predmet „Viem, čo zjem“, ktorý je súčasťou globálneho programu Nestlé pre zdravie detí. Prieskum ponúka reálny obraz o tom, ako sa školopovinné deti stravujú, či majú dostatok pohybu a ako sa situácia vyvinula za posledných päť rokov. 

Problémy s nadváhou či obezitou sa čoraz viac prejavujú aj u detí. Spôsobovať môžu množstvo zdravotných komplikácií, akými sú srdcovo-cievne ochorenia, tráviace ťažkosti, depresie, ale aj veľa ďalších. Podľa prieskumu trpí na Slovensku nadváhou viac než 20 % detí opýtaných rodičov. Od roku 2019 sa počet detí, ktoré podľa BMI indexu trpia nadváhou, zvýšil o 2 percentuálne body, pričom najčastejšie sú to deti vo veku 12 až 13 rokov. 

Faktory ovplyvňujúce nadváhu detí

Výsledky prieskumu poukazujú na tri faktory, ktoré najviac ovplyvňujú nadváhu u detí: pohyb, pitie sladených nápojov a raňajky. Ukázalo sa, že deti, ktoré sa viac hýbu a raňajkujú každý deň, majú nadváhu menej často. Naopak, častejšie sa prejavila nadváha u detí, ktoré pijú viac sladených nápojov. Významným faktorom podieľajúcim sa na stravovacích návykoch detí je aj sociálnych status a informovanosť rodičov. 

Raňajky sú základ 

Prieskum ukázal, že konzumácia raňajok zohráva v prevencii nadváhy detí dôležitú úlohu. Deti, ktoré raňajkujú len raz či dvakrát týždenne, majú nadváhu častejšie ako deti, ktoré raňajkujú každý deň. Počet raňajkujúcich detí však mierne klesá. V porovnaní s výsledkami prieskumu z roku 2017 klesol počet detí, ktoré raňajkujú každý deň, o 2 percentuálne body a stúpol počet tých, čo neraňajkujú vôbec, o 4 percentuálne body. Pozitívne je, že stále väčšina detí (88 %) raňajkuje aspoň v jeden pracovný deň, z čoho 66 % raňajkuje každý deň. Výrazne častejšie raňajkujú každý pracovný deň mladší žiaci tretích a štvrtých ročníkov základnej školy. Jedlo, ktoré žiakom rodičia doma pripravia, je zvyčajne kvalitnejšie než to, čo si kúpia rýchlo v obchode. Až 87 % raňajkujúcich detí má jedlo pripravené doma. Dôvody, pre ktoré deti vynechávajú raňajky, sa rôznia – väčšina detí (31 %) raňajkuje až v škole, alebo jednoducho nemá chuť (26 %). 

Naopak, konzumácia desiatej sa mierne zvýšila. Až 99 % detí navštevujúcich tretí až šiesty ročník základnej školy je desiatu aspoň v jeden pracovný deň, z toho 88 % desiatuje každý deň. V porovnaní s rokom 2017 stúpol počet detí, ktoré majú pravidelnú desiatu, o 4 percentuálne body. Zároveň vzrástol počet detí (73 %) s doma pripravenou desiatou – dokonca o 13 percentuálnych bodov.

Pätina detí vypije denne sladený nápoj

Sladené nápoje sú u detí stále populárne. Napriek tomu, že sa frekvencia ich konzumácie od roku 2019 znížila, počet konzumentov sa nelíši. Každý deň pije sladené a ochutené nápoje 21 % detí. Pokiaľ ide o objem, deti s nadváhou vypijú výrazne častejšie 1,5 litra sladených nápojov týždenne ako deti bez nadváhy. 

Sladkosti jedia všetci, líšia sa v množstve

Aj popularita jedál z rýchleho občerstvenia nepriaznivo vplýva na naše zdravie, deti ho však konzumujú v podobnej miere ako pred piatimi rokmi. Tri štvrtiny detí konzumujú nezdravé jedlá aspoň v jeden pracovný deň. Dvadsaťšesť percent detí tento druh jedla nekonzumuje vôbec, 7 % ho konzumuje každý deň. Výsledky prieskumu hovoria aj o konzumácii sladkostí. Všetky deti respondentov jedia sladkosti aspoň jeden- až dvakrát do týždňa, 43 % každý deň. Z toho až 22 % detí zje viac ako jednu porciu. 

Pohybom k zdraviu

Pozitívnym zistením je, že od roku 2019 sa zvýšila frekvencia pohybových aktivít u detí. Drvivá väčšina, konkrétne až 94 % detí športuje aspoň niektorý deň v týždni, z toho až 26 % každý deň. Zaujímavým zistením bolo, že z detí, ktoré vykonávajú športovú či mimoškolskú aktivitu každý deň, je až 39 % z malých obcí a len 12 % z veľkých miest.

Konzumácia ovocia a zeleniny

Ovocie a zelenina poskytujú organizmu mnoho vitamínov a minerálnych látok. Ak si porovnáme konzumáciu čerstvého ovocia a zeleniny s rokom 2019, frekvencia u detí sa až tak významne nelíši. Menej ako polovica detí (44 %) ich konzumuje každý deň, ide najmä o deti z Bratislavského kraja. Deti z východného Slovenska jedia ovocie a zeleninu najčastejšie tri- až štyrikrát do týždňa. 

Stravovacie obmedzenia u viac než desatiny detí

Naše deti trápia stravovacie obmedzenia stále viac. Podľa výsledkov prieskumov z rokov 2017, 2019 a 2022 detí so stravovacím obmedzením každoročne pribúda. Kým v roku 2017 to bolo 9 %, o dva roky neskôr to už bolo 10 % a posledný prieskum z roku 2022 odhalil 12 % detí. Najčastejšie deti trpia alergiou na laktózu (36 %), potraviny (22 %) a lepok (26 %). 

Prieskum realizovala agentúra NMS Market Research v marci 2022 na vzorke 907 respondentov, ktorými boli rodičia detí vo veku 8 až 11 rokov. Projekt a voliteľný predmet „Viem, čo zjem“ je súčasťou globálneho programu Nestlé pre zdravie detí. V aktuálnom 6. ročníku projektu a 2. ročníku voliteľného predmetu je zapojených 282 základných škôl s celkovým počtom 23 320 žiakov. Odborným partnerom je Úrad verejného zdravotníctva SR.