O účasť v projekte VIEM, ČO ZJEM prejavili školy mimoriadny záujem

Čo je nové

O účasť v projekte VIEM, ČO ZJEM prejavili školy mimoriadny záujem

Do projektu tieto školy prihlásili celkom 9 253 svojich žiakov v cieľovej skupine 9-12 rokov, na ktoré je projekt zameraný. Projekt „Viem, čo zjem“ je súčasťou globálneho programu spoločnosti Nestlé, ktorý pod rôznymi názvami od roku 2009 realizovala už v 84 krajinách sveta. Na Slovensku sa projekt v školskom roku 2016/2017 realizuje po prvý krát.

Ďalšou fázou projektu budú osvetové prednášky z oblasti prevencie nesprávneho stravovania, ktoré budú na školách realizovať odborní pracovníci Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR), ktoré je odborným garantom projektu. „Dobre nutrične vyvážená výživa je pre deti v sledovanej cieľovej skupine veľmi dôležitá, pretože správne stravovanie ovplyvňuje neskôr stravovanie aj v dospelosti. Preto je dôležité deti podchytiť už v tomto veku. Radi by sme im podali pomocnú ruku a vhodnou osvetou im pomohli správne sa v problematike zorientovať ,“ povedal Mgr., PhDr. Róbert Ochaba, PhD., MPH, vedúci odboru podpory zdravia ÚVZ SR.

Školy sa okrem prednášok budú môcť súbežne zapájať aj do pestrých sprievodných aktivít. Pre školy sú pripravené rôzne súťaže, za ktoré môžu žiaci získať pre seba, ale aj školu atraktívne ceny. Cieľom súťaží je hravou formou upútať pozornosť žiakov na problematiku zdravej výživy, aby ju v praktickom živote nevnímali ako formalitu, ale nevyhnutnosť.
Projekt „Viem, čo zjem“ sa realizuje s odporúčaním Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Viac informácií o projekte je dostupných na webovej stránke www.viemcozjem.sk