Pestré aktivity školského projektu „Viem, čo zjem“ pokračujú aj tento rok

Čo je nové

Pestré aktivity školského projektu „Viem, čo zjem“ pokračujú aj tento rok

Ako dnes žiaci vnímajú zdravú výživu a ako sa orientujú v téme zdravého stravovania? Na tieto a mnohé ďalšie otázky prináša odpovede školský projekt na podporu zdravej výživy „Viem, čo zjem“. Aj v druhej polovici školského roka budú v rámci projektu prebiehať súťaže a osvetové prednášky k novým témam. CSR projekt spoločnosti Nestlé sa tak teší nielen mimoriadnemu záujmu zo strany škôl, ale aj nadšeniu žiakov o téme diskutovať a vzdelávať sa v nej.

Osvojenie si zásad zdravého stravovania už v detskom veku je predpokladom dobrého zdravia nielen počas detstva a dospievania, ale aj v dospelosti. To je cieľom projektu „Viem, čo zjem“, ktorý je v plnom prúde aj v druhej polovici školského roka. Osvetové prednášky k prvej téme „Prevencia nesprávneho stravovania“ absolvovali zapojené školy s lektormi z regionálnych pracovísk Úradu verejného zdravotníctva SR. „Vedomosti žiakov o zdravom stravovaní sú na veľmi dobrej úrovni. Téma ich zaujíma, v diskusii vyjadrujú svoje názory a postrehy zo svojho okolia. Problematika nesprávnej výživy a nedostatku pohybovej aktivity v detstve môže mať neskôr počas dospievania a v dospelosti za následok vznik chronických neinfekčných ochorení. Úrad verejného zdravotníctva odborne podporuje projekt „Viem, čo zjem“ aj cieľ čo najefektívnejšie šíriť osvetu správnej výživy,“ vysvetľuje Mgr. Mária Patoprstá z Odboru podpory zdravia na Úrade verejného zdravotníctva SR. V druhej fáze prednášok si budú môcť zapojené školy vybrať z troch tém, ktoré budú v najbližšom období realizovať vo vlastnej réžii. Na výber majú lekcie z oblasti hygieny potravín, propagácie ovocia a zeleniny a problematiky vyváženej stravy.

Až do polovice marca bude v rámci projektu prebiehať druhé kolo súťaže „Môj zdravý recept“. Žiaci v nej majú jedinečnú možnosť získať pre svoju triedu ďalšie body, ktoré sa prirátajú do celkového hodnotenia o hlavnú výhru, príspevok na cvičebné pomôcky v hodnote 500 eur. Navyše budú v hre o zaujímavé vecné ceny. Keďže úlohou žiakov bude vymyslieť svoj vlastný zdravý recept, o hodnotenie sa postarajú skúsené kuchárky, šikovné blogerky z Beautifood. Súťaž o hlavnú výhru uzavrie posledné – tretie kolo súťaže, ktoré sa uskutoční v apríli.

Na webovej stránke projektu sú pedagógom k dispozícii materiály na stiahnutie potrebné k realizácii druhej prednášky. Navyše na stránke nájdu aktuálne informácie o súťažiach, ako aj aktuálny bodový stav zapojených škôl. Žiaci a rodičia sa môžu na webovej stránke dozvedieť o téme zdravej výžive viac alebo sa inšpirovať zdravými receptami. „Webová stránka projektu prináša informácie o zdravej výžive žiakom, pedagógom, ale aj rodičom. Žiaci si môžu otestovať svoje vedomosti v niektorom z kvízov a spolu s rodičmi sa môžu inšpirovať zdravými receptami, napríklad z kuchyne Beautifood. Veríme, že aj vďaka druhej súťaži sa receptár na www.viemcozjem.sk rozšíri o nápadité a chutné recepty žiakov,“ poznamenal Róbert Kičina, manažér pre korporátne záležitosti Nestlé Slovensko.