Spúšťame 2. súťaž „Ide sa na piknik“

Čo je nové

Spúšťame 2. súťaž „Ide sa na piknik“

Žiaci zo zapojených tried si spolu s učiteľmi zorganizujú triedny piknik. Vo vybraný deň si prinesú občerstvenie a v areáli školy alebo mimo nej si zorganizujú piknik. Ich úlohou bude zdokumentovať, ako by mal vyzerať piknik detí, ktoré vedia, ako sa zdravo a chutne stravovať. Piknik si pripravia podľa svojich predstáv a zdokumentujú ho zaujímavou fotografiou, na ktorej zachytia atmosféru z piknika. Každá trieda môže odoslať do súťaže jednu až tri fotografie, za ktorú automaticky získa body za zapojenie sa do súťaže. Bonusové body udelí piatim najzaujímavejším fotografiám profesionálny fotograf. Viac o súťaži a jej pravidlách nájdete tu: https://www.viemcozjem.sk/pre-skoly/sutaze/.

Počas školského roka boli vyhlásené dve kolá súťaží. Za absolvované súťaže triedy zbierajú body, ktoré sa pripíšu do celkového bodovania. Okrem dvoch kôl súťaží mohli triedy získať bonusové body aj za zverejnenie informácie o zapojení svojej školy do projektu v rámci regionálnych médií. Hlavnou cenou v celoročnej súťaži je príspevok na cvičebné pomôcky pre víťaznú školu v hodnote 500 eur. Aby neboli znevýhodnené školy s nižším počtom zapojených žiakov, hlavnú cenu získa pre svoju školu najaktívnejšia trieda – trieda s najvyšším počtom nazbieraných bodov.