Spúšťame 2. súťaž Hodina gymnastiky

Čo je nové

Spúšťame 2. súťaž Hodina gymnastiky

Už niekoľko dní prebieha 2. súťaž tretieho ročníka, do ktorej sa opäť môžu zapojiť všetky triedy. Za účasť, ako aj za výhru, sa triedam pripíšu body v celkovej súťaži o hlavnú cenu. Tentokrát je však úloha pohybová, a o to dynamickejšia. 

Úlohou tried je s pomocou pani učiteľky pripraviť fotografiu z hodiny telesnej výchovy, na ktorej znázornia, ako cvičia svoj najobľúbenejší gymnastický cvik (všeobecne známy alebo originálne vylepšený). Žiaci môžu pri vymýšľaní popustiť uzdu fantázii – samotnú disciplínu si môžu upraviť, takisto aj spôsob a štýl, akým budú vykonané. Súťaž vyhrá trieda, ktorá pošle fotku z najzaujímavejším a najvtipnejším nápadom, pričom hodnotiť sa bude ako obvykle kreativita, originalita a náročnosť cviku.

Počas školského roka budú vyhlásené dve kolá súťaží (kreatívna súťaž a pohybová aktivita). V každej z nich môžu triedy hrať o zaujímavé ceny. Navyše za absolvované súťaže budú zbierať body, ktoré sa pripíšu do celkového bodovania triedy. Hlavnou cenou v celoročnej súťaži je príspevok na cvičebné pomôcky pre víťaznú školu v hodnote 500 eur. Aby neboli znevýhodnené školy s nižším počtom zapojených žiakov, hlavnú cenu získa pre svoju školu najaktívnejšia trieda – trieda s najvyšším počtom nazbieraných bodov.