Vyhlasujeme víťazov tretej súťaže

Čo je nové

Vyhlasujeme víťazov tretej súťaže

Na veľkú prestávku do mliečneho baru

Prvý ročník projektu sa blíži ku koncu a zapojené školy majú za sebou tretiu súťaž „Na veľkú prestávku do mliečneho baru“. Žiaci spojili svoje sily a v triedach si zorganizovali vlastné mliečne bary, v ktorých si spoločne pripravovali rôzne chutné koktaily. Ich úlohou bolo na fotografii zaznamenať atmosféru z návštevy mliečneho baru alebo z prípravy či popíjania kokteilov. Žiaci mohli na dozdobenie použiť aj niektorú zo svojich obľúbených aplikácií v telefóne. Na súťažných fotografiách sme mali možnosť vidieť šťastné deti s vyzdobenými pohárikmi, plagátmi, či dokonca deti prezlečené v kostýmoch.

Do súťaže sa zapojilo až 108 tried zo 43 škôl zapojených do projektu. Za odoslané fotografie získala každá trieda automaticky 10 bodov a päť najlepších získalo bonusové body podľa umiestnenia od fotografky Niki Bankovich. „Výber piatich najlepších fotografií bolo pre mňa veľmi náročné, ale potešilo ma, že sa zapojilo tak veľa tried. Všetci žiaci boli fantastickí. Pri výbere som hodnotila predovšetkým nápad, ktorý pri tvorbe fotky využili, kreativitu pri príprave mliečneho baru a emóciu, ktorá z fotky išla,“ opísala svoj výber fotografka.

1.    miesto + 25 bodov: ZŠ Malokarpatské námestie 1, Bratislava, 3.C
2.    miesto + 20 bodov: ZŠ Ondavské Matiašovce 20, Vranov nad Topľou, 4.A
3.    miesto + 15 bodov: ZŠ Námestie mladosti 1, Žilina, 4.B
4.    miesto + 10 bodov: ZŠ s MŠ Dolná Trnovská 36, Žilina, 4.A
5.    miesto + 5 bodov: ZŠ Školská, Dubnica nad Váhom, 2PRŠ

Tretia súťaž premiešala bodové skóre všetkých tried, ktoré sa zapojili do niektorej alebo do všetkých troch kôl súťaží. Hlavnú výhru 500 EUR na cvičebné pomôcky v celoročnej súťaži získava ZŠ Malokarpatské námestie 1, srdečne gratulujeme! Aktuálny bodový stav všetkých zúčastnených tried sú dostupné na webovej stránke projektu www.viemcozjem.sk/pre-skoly/aktualny-pocet-bodov/