Vyhodnotenie súťaže č.1

Čo je nové

Vyhodnotenie súťaže č.1

Vyhodnotenie súťaže č.1

Poznáme víťazov prvej súťaže „Môj zdravý tanier“. Zapojené triedy nakreslili až 4 015 farebných, nápaditých a často aj humorných kresieb.

Kresby ukázali, že kreativite sa medze nekladú, najmä ak sa do súťaže pustia šikovní žiaci. Aj preto nebolo rozhodovanie vôbec jednoduché. Odborná porota pod vedením umelkyne Eriky Niepelovej nakoniec vybrala 10 najlepších, za ktoré sú triedam pripísané bonusové body v závislosti od umiestnenia vybranej kresby. Navyše žiakov, ktorých trieda sa umiestnila na prvom mieste, odmeníme desiatovými boxmi. Všetkým výhercom srdečne blahoželáme.

Triedy, ktoré sa v top 10 neumiestnili však vôbec nemusia zúfať. Každej zapojenej triede sa po splnení podmienok prirátali body aj za počet vytvorených prác, ktoré zaslali prostredníctvom e-mailu. Poradie je teda dočasné a ďalšie súťaže môžu v hre o hlavnú cenu ešte poriadne zamiešať karty. Všetkým zapojeným školám ďakujeme a tešíme sa na tvorivé výstupy žiakov v ďalších dvoch súťažiach.

Výhercovia:
1.    miesto – Základná škola s materskou školou Kalinčiakova 12, Bratislava (10 bodov – 7.A)
2.    miesto – Základná škola Lichardova 24, Žilina (9 bodov – 4.B)
3.    miesto – Cirkevná základná škola sv. Gorazda, Solivarská 49, Prešov (8 bodov – 4.A)
4.    miesto – Základná škola Jána Bottu 27, Trnava (7 bodov – 6.A)
5.    miesto – Základná škola Jaklovce (6 bodov – 5.A)
6.    miesto – Základná škola Krosnianska 2, Košice (5 bodov – 5.B)
7.    miesto – Základná škola s materskou školou Pečovská Nová Ves (4 body – 4.B)
8.    miesto – Základná škola sv. Marka, Petzwalova 1, Nitra (3 body – 7.A)
9.    miesto – Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika, Grösslingová 48, Bratislava (2 body – 6.A)
10.    miesto – Základná škola Jána Bottu 27, Trnava (1 bod – 4.A)

Pozrite si bodový stav zapojených tried po 1. súťaži