Výhra pre školu zapojenú v predmete!

Čo je nové

Výhra pre školu zapojenú v predmete!

Ako sme avizovali, školy, ktoré sa v aktuálnom školskom roku 2022/2023 zaregistrovali do Voliteľného predmetu Viem, čo zjem sme zaradili do zlosovania o výhru 500€ určenú na kúpu cvičebných pomôcok pre školu. Vylosovanou školou sa Základná škola na Družicovej ulici č. 4 v Košiciach, ktorej týmto srdečne gratulujeme a zasielame kupónové poukážky.