Zapojte sa do 1. súťaže „Zabávame sa komiksom“

Čo je nové

Zapojte sa do 1. súťaže „Zabávame sa komiksom“

Hľadá sa superhrdina!

Žiaci sa zahrajú na malých spisovateľov a ilustrátorov. Ich úlohou bude spoločne za svoju triedu vymyslieť krátky príbeh znázorňujúci ľubovoľného superhrdinu, ktorý našiel spôsob, ako naučiť deti zdravo sa stravovať. Vyhráva trieda, ktorá pošle najzaujímavejšie spracovanie komiksu. Súťaž je dobrovoľná a bude trvať od 15. novembra do 15. decembra 2017. Kresby doručené poštou po 22. decembri 2017 nebudú do súťaže zaradené. Súťaž bude vyhodnotená po vianočných prázdninách v januári 2018. Viac o súťaži a jej pravidlách nájdete tu: https://www.viemcozjem.sk/pre-skoly/sutaze/

Počas školského roka budú vyhlásené dve kolá súťaží. V každej z nich môžu triedy hrať o vecné ceny. Navyše, za absolvované súťaže budú zbierať body, ktoré sa pripíšu do celkového bodovania triedy. Okrem dvoch kôl súťaží budú môcť triedy získať bonusové body aj za zverejnenie informácie o zapojení svojej školy do projektu v rámci regionálnych médií. Hlavnou cenou v celoročnej súťaži je príspevok na cvičebné pomôcky pre víťaznú školu v hodnote 500 eur. Aby neboli znevýhodnené školy s nižším počtom zapojených žiakov, hlavnú cenu získa pre svoju školu najaktívnejšia trieda – trieda s najvyšším počtom nazbieraných bodov.