Aktuálny počet bodov

Aktuálny počet bodov

Bodový stav zapojených tried po 2. súťaži

73 BODOV
ZŠ s MŠ Jarná ulica 13, Poprad, 3.B

46 BODOV
ZŠ M. Rázusa 3, Zvolen, 6.C

44 BODOV
ZŠ M. R. Štefánika 51, Trebišov, 6.A

42 BODOV
ZŠ Fábryho 44, Košice, 4.A

40 BODOV
ZŠ s MŠ Ľubeľa 161, Liptovský Mikuláš, 5.A

38 BODOV
ZŠ Ul. J. Bottu 27, Trnava, 3.D

35 BODOV
ZŠ Spojová 14, Banská Bystrica, 5.B
ZŠ J. Alexyho 1, Zvolen, 3.A

34 BODOV
ZŠ M. Rázusa 3, Zvolen, 6.B

30 BODOV
Spojená škola Mokrohájska 3, Bratislava, 4.A
ZŠ Gemerská 2, Košice, 3.C
ZŠ A. Dubčeka, Ul. budovateľov 9, Martin, 3.A
ZŠ s MŠ Malonecpalská ul. 37, Prievidza, 6.A
Cirkevná ZŠ Sv. Juraja, Sovietskych hrdinov 11, Svidník, 6.A

22 BODOV
ZŠ s MŠ Jarná ulica 13, Poprad, 3.A

20 BODOV
ZŠ sv. A. Svorada a Benedikta 729, Skalité (Čadca), 5.A
ZŠ sv. A. Svorada a Benedikta 729, Skalité (Čadca), 6.A
ZŠ sv. A. Svorada a Benedikta 729, Skalité (Čadca), 6.B

ZŠ Školská 55, Hruštín (Dolný Kubín), 6.A
ZŠ Školská 55, Hruštín (Dolný Kubín), 6.B

ZŠ Gemerská 2, Košice, 5.B
Súkromná ZŠ Didacticus, Palackého 14, Košice, 4.A

ZŠ A. Dubčeka, Ul. budovateľov 9, Martin, 3.C
ZŠ A. Dubčeka, Ul. budovateľov 9, Martin, 4.C

ZŠ s MŠ Jarná ulica 13, Poprad, 3.C
Cirkevná spojená škola Š. Mnoheľa, Dlhé hony 2, Poprad, 3.A

Cirkevná ZŠ s MŠ sv. Gorazda, Solivarská 49, Prešov, 3.A
Cirkevná ZŠ s MŠ sv. Gorazda, Solivarská 49, Prešov, 5.A

ZŠ s MŠ Ul. P. Dobšinského 5, Prievidza, 3.B
ZŠ s MŠ Ul. P. Dobšinského 5, Prievidza, 4.A
ZŠ s MŠ Ul. P. Dobšinského 5, Prievidza, 4.B
ZŠ s MŠ Ul. P. Dobšinského 5, Prievidza, 5.A
ZŠ s MŠ Ul. P. Dobšinského 5, Prievidza, 6.B
ZŠ s MŠ Malonecpalská ul. 37, Prievidza, 3.A
ZŠ s MŠ Malonecpalská ul. 37, Prievidza, 3.B
ZŠ s MŠ Malonecpalská ul. 37, Prievidza, 4.A
ZŠ s MŠ Malonecpalská ul. 37, Prievidza, 4.B
ZŠ Rastislavova ul. 4, Prievidza, 3.A
ZŠ Rastislavova ul. 4, Prievidza, 3.B
ZŠ Rastislavova ul. 4, Prievidza, 3.C
ZŠ Rastislavova ul. 4, Prievidza, 4.C
ZŠ Rastislavova ul. 4, Prievidza, 5.A
ZŠ Rastislavova ul. 4, Prievidza, 5.B
ZŠ Rastislavova ul. 4, Prievidza, 5.C
ZŠ Rastislavova ul. 4, Prievidza, 6.A
ZŠ Rastislavova ul. 4, Prievidza, 6.C
ZŠ Ul. Energetikov 39, Prievidza, 4.A
ZŠ Ul. Energetikov 39, Prievidza, 4.B

ZŠ F. Kazinczyho, Mierová 45, Tornaľa (Rimavská Sobota), 6.A

ZŠ Zlatá 2, Rožňava, 3.A

ZŠ Levočská 11, Spišská Nová Ves, 3.A
ZŠ Levočská 11, Spišská Nová Ves, 3.B
ZŠ Levočská 11, Spišská Nová Ves, 3.C

ZŠ Komenského 6, Stará Ľubovňa, 3.C
ZŠ Komenského 6, Stará Ľubovňa, 3.D
ZŠ Komenského 6, Stará Ľubovňa, 5.B
ZŠ Komenského 6, Stará Ľubovňa, 5.C

ZŠ s MŠ A. Kubinu 34, Trnava, 3.A
ZŠ Ul. J. Bottu 27, Trnava, 3.B
ZŠ Ul. J. Bottu 27, Trnava, 3.C
ZŠ Ul. J. Bottu 27, Trnava, 4.C

ZŠ  J. Alexyho 1, Zvolen, 5.B
ZŠ M. Rázusa 3, Zvolen, 6.A

ZŠ s MŠ Dolná Trnovská 36, Žilina, 3.A
ZŠ s MŠ Dolná Trnovská 36, Žilina, 5.A

16 BODOV
ZŠ s MŠ A. Kmeťa 1, Žiar nad Hronom, 4.B

10 BODOV
ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica, 4.A
ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica, 4.B
ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica, 4.C
ZŠ Sitnianska 32, Banská Bystrica, 3.A
ZŠ Sitnianska 32, Banská Bystrica, 3.B
ZŠ Sitnianska 32, Banská Bystrica, 5.B
ZŠ Sitnianska 32, Banská Bystrica, 6.B
ZŠ Spojová 14, Banská Bystrica, 5.C

ZŠ Komenského 23, Bardejov, 6.D
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1, Bardejov, 3.A
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1, Bardejov, 3.B
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1, Bardejov, 3.C
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1, Bardejov, 4.A

ZŠ P. Marcelyho, Drieňová 16, Bratislava, 4.A
ZŠ P. Marcelyho, Drieňová 16, Bratislava, 4.B
ZŠ P. Marcelyho, Drieňová 16, Bratislava, 4.C
ZŠ Malokarpatské námestie nám. 1, Bratislava, 3.A
ZŠ Malokarpatské námestie nám. 1, Bratislava, 3.B
ZŠ Malokarpatské námestie nám. 1, Bratislava, 3.C
ZŠ Malokarpatské námestie nám. 1, Bratislava, 4.C
Spojená škola Mokrohájska 3, Bratislava, 3.A
ZŠ Vrútocká 58, Bratislava, 6.A
ZŠ s MŠ Hargašova 5, Bratislava – Záhorská Bystrica, 6.B

ZŠ J. A. Komenského 75, Čadca, 4.A
ZŠ J. A. Komenského 75, Čadca, 4.B
ZŠ J. A. Komenského 75, Čadca, 5.A
ZŠ J. A. Komenského 75, Čadca, 5.B
ZŠ J. A. Komenského 75, Čadca, 6.A
ZŠ s MŠ Horelica 429, Čadca, 4. roč.

ZŠ Školská 55, Hruštín (Dolný Kubín), 5.A

ZŠ G. Dusíka, Mierová 10, Galanta, 4.A
ZŠ G. Dusíka, Mierová 10, Galanta, 6.A

ZŠ Gemerská 2, Košice, 3.B
ZŠ Gemerská 2, Košice, 5.A
ZŠ Fábryho 44, Košice, 5.A
ZŠ Fábryho 44, Košice, 6.A
ZŠ Fábryho 44, Košice, 6.B
Súkromná ZŠ Didacticus, Palackého 14, Košice, 3.A
Súkromná ZŠ Didacticus, Palackého 14, Košice, 5.A
Súkromná ZŠ Didacticus, Palackého 14, Košice, 6.A
ZŠ Krosnianska 4, Košice, 3.A
ZŠ Krosnianska 4, Košice, 4.A
ZŠ Krosnianska 4, Košice, 4.B
ZŠ Krosnianska 4, Košice, 4.C
ZŠ Krosnianska 4, Košice, 4.E
ZŠ Krosnianska 4, Košice, 5.B
ZŠ Krosnianska 4, Košice, 5.C
ZŠ Krosnianska 4, Košice, 6.C
Špeciálna ZŠ Rovníková 11, Košice, 8. roč.

ZŠ s MŠ Ľubeľa 161, Liptovský Mikuláš, 3.A
ZŠ s MŠ Ľubeľa 161, Liptovský Mikuláš, 4.A
ZŠ s MŠ Ľubeľa 161, Liptovský Mikuláš, 6.A
Evanjelická ZŠ J. Janošku, Komenského 10, Liptovský Mikuláš, 4.A

ZŠ. A. Dubčeka, Ul. budovateľov 9, Martin, 6.A
ZŠ. A. Dubčeka, Ul. budovateľov 9, Martin, 6.C

ZŠ Moskovská1, Michalovce, 4.A
ZŠ J. Švermu 6, Michalovce, 5.B

ZŠ Nábrežie Mládeže 5, Nitra, 3.B
ZŠ Nábrežie Mládeže 5, Nitra, 4.A
Súkromná ZŠ United Nations Elementary School, Javorová 12, Nitra, 4. roč.

ZŠ s MŠ Jarná ulica 13, Poprad, 4.B
ZŠ s MŠ Jarná ulica 13, Poprad, 5.B
Cirkevná spojená škola Š. Mnoheľa, Dlhé hony 2, Poprad, 4.A
Cirkevná spojená škola Š. Mnoheľa, Dlhé hony 2, Poprad, 5.A

ZŠ Školská 1, Dubnica nad Váhom (Považská Bystrica), 1. trieda PRŠ
ZŠ Školská 1, Dubnica nad Váhom (Považská Bystrica), 2. trieda PRŠ

Cirkevná ZŠ s MŠ sv. Gorazda, Solivarská 49, Prešov, 4.A

ZŠ Ul. Energetikov 39, Prievidza, 3.B
ZŠ Ul. Energetikov 39, Prievidza, 3.C
ZŠ s MŠ Malonecpalská ul. 37, Prievidza, 5.A

ZŠ K. Hostinského, Družstevná 835, Rimavská Sobota, 3.A
ZŠ K. Hostinského, Družstevná 835, Rimavská Sobota, 4.B
ZŠ K. Hostinského, Družstevná 835, Rimavská Sobota, 4.D
ZŠ K. Hostinského, Družstevná 835, Rimavská Sobota, 5.B
ZŠ K. Hostinského, Družstevná 835, Rimavská Sobota, 6. roč.

ZŠ Zlatá 2, Rožňava, 3.B
ZŠ Zlatá 2, Rožňava, 3.C
ZŠ Zlatá 2, Rožňava, 3.D
ZŠ Zlatá 2, Rožňava, 4.A
ZŠ Zlatá 2, Rožňava, 5.B

ZŠ Levočská 11, Spišská Nová Ves, 4.A
ZŠ Levočská 11, Spišská Nová Ves, 4.B
ZŠ Levočská 11, Spišská Nová Ves, 5.A
ZŠ Levočská 11, Spišská Nová Ves, 5.B
ZŠ Levočská 11, Spišská Nová Ves, 6.A
ZŠ Levočská 11, Spišská Nová Ves, 6.B
ZŠ Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves, 4.A
ZŠ Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves, 6.B

ZŠ Komenského 6, Stará Ľubovňa, 4.A
ZŠ Komenského 6, Stará Ľubovňa, 5.A

Cirkevná  ZŠ Sv. Juraja, Sovietskych hrdinov 11, Svidník, 3.A
Cirkevná  ZŠ Sv. Juraja, Sovietskych hrdinov 11, Svidník, 4.A
Cirkevná  ZŠ Sv. Juraja, Sovietskych hrdinov 11, Svidník, 5.A
ZŠ Ul. Karpatská 11, Svidník, 4. roč.

ZŠ M. R. Štefánika 51, Trebišov, 3.A
ZŠ M. R. Štefánika 51, Trebišov, 3.B
ZŠ M. R. Štefánika 51, Trebišov, 4.C
ZŠ M. R. Štefánika 51, Trebišov, 5.A
ZŠ M. R. Štefánika 51, Trebišov, 5.B

ZŠ s MŠ A. Kubinu 34, Trnava, 3.B
ZŠ s MŠ A. Kubinu 34, Trnava, 4.A
ZŠ s MŠ A. Kubinu 34, Trnava, 4.B
ZŠ s MŠ A. Kubinu 34, Trnava, 4.C
ZŠ Ul. J. Bottu 27, Trnava, 4.A
ZŠ Školská 4, Piešťany (Trnava), 4.B

ZŠ Ul. Poľná 3, Veľký Krtíš, 3.A
ZŠ Ul. Poľná 3, Veľký Krtíš, 4.A
ZŠ Ul. Poľná 3, Veľký Krtíš, 6.A

ZŠ Kukučínova ul. 106, Vranov nad Topľou, 3. roč.
ZŠ Kukučínova ul. 106, Vranov nad Topľou, 4. roč.
ZŠ Kukučínova ul. 106, Vranov nad Topľou, 5. roč.
ZŠ Kukučínova ul. 106, Vranov nad Topľou, 6. roč.

ZŠ P. Jilemnického 1, Zvolen, 3.B
ZŠ P. Jilemnického 1, Zvolen, 4.A
ZŠ P. Jilemnického 1, Zvolen, 4.B
ZŠ P. Jilemnického 1, Zvolen, 4.C
ZŠ M. Rázusa 3, Zvolen, 3.A
ZŠ M. Rázusa 3, Zvolen, 3.C
ZŠ M. Rázusa 3, Zvolen, 5.B

ZŠ M. R. Štefánika 17, Žiar nad Hronom, 5.A
ZŠ M. R. Štefánika 17, Žiar nad Hronom, 6.A
ZŠ M. R. Štefánika 17, Žiar nad Hronom, 6.B
ZŠ Ul. Dr. Janského 2, Žiar nad Hronom, 3.A
ZŠ Ul. Dr. Janského 2, Žiar nad Hronom, 4.B
ZŠ Ul. Dr. Janského 2, Žiar nad Hronom 6.A
ZŠ s MŠ A. Kmeťa 1, Žiar nad Hronom, 6.B

ZŠ V. Javorku 32, Žilina, 5.A
Súkromná ZŠ s MŠ Do Stošky 8, Žilina, 7.A
ZŠ s MŠ Dolná Trnovská 36, Žilina, 4.A
ZŠ Martinská 20, Žilina, 4.A