Materiály na stiahnutie

Materiály na stiahnutie

Vážená pani učiteľka, vážený pán učiteľ,
sme radi, že ste sa stali súčasťou projektu Viem, čo zjem a prejavili tak záujem o podporu zdravého životného štýlu našich detí. V tejto sekcii nájdete materiály na stiahnutie k štyrom tematickým lekciám, ktoré sme pre vás pripravili v rámci projektu Viem, čo zjem. Materiály obsahujú metodické listy pre prednášajúcich a pracovné listy k práci so žiakmi počas dvoch plánovaných prednášok projektu.

Prvou aktivitou v poradí je prednáška, ktorú absolvujú žiaci s pracovníkom ÚVZ SR. Téma druhej prednášky je voliteľná a budú ju viesť poverení pedagógovia škôl.

Aby ste si mohli prezerať ďalší obsah určený pre registrované školy, musíte byť prihlásený na stránke.

Lekcia, ktorá sa realizuje prostredníctvom pracovníkov ÚVZ SR

1. lekcia: Vyvážená strava

Správny výber potravín a frekvencia ich konzumácie je jedným z hlavných faktorov prevencie vzniku civilizačných ochorení. Vďaka potravinovej pyramíde vieme ľahšie určiť optimálny podiel potravín v našom jedálnom lístku. Začneme hľadaním toho, čo ju tvorí, a potom sa zameriame na pestrosť nášho jedálneho lístka.

K prednáške s lektorom ÚVZ SR škola zabezpečí tlač pracovných listov
Pre 3.-4. ročníky: 1 ks pracovného listu Virtuálny obchod pre každého žiaka
Pre 5.-6. ročníky: 1 ks obojstranne vytlačeného pracovného listu Môj jedálny lístok pre každého žiaka

Voliteľné lekcie realizované prostredníctvom poverených pedagógov škôl

2. lekcia: Hygiena a potraviny

Podceňovanie správneho zaobchádzania s potravinami je cestou k ich znehodnoteniu. Z bezpečnej potraviny sa tak môže stať potravina nebezpečná. Na príklade bežnej školskej desiaty sa pokúsime odhaliť, kde na nás rôzne nebezpečenstvá číhajú a ako sa im môžeme vyhnúť.

K prednáške je potrebné vytlačiť pracovné listy pre žiakov
Pre 3.-4. ročníky: 1 ks obojstranne vytlačeného pracovného listu Z obchodu až na tanier pre každého žiaka
Pre 5.-6. ročníky: 1 ks obojstranne vytlačeného pracovného listu Tajnička pre každého žiaka

3. lekcia: Ovovcie a zelenina

Ovocie a zelenina sú dôležitou súčasťou stravy, avšak nie vždy ich konzumujeme v dostatočnom množstve. V tejto lekcii sa pokúsime žiakom ukázať, že ovocie a zelenina majú nielen veľa dôležitých vitamínov a minerálnych látok, ale aj skvelú chuť. Deti budú spoločne ochutnávať vybrané druhy ovocia a zeleniny, zdieľať svoje preferencie a naučia sa, ako svoj jedálny lístok o ovocie a zeleninu obohatiť. Ovocie a zeleninu pritom nie je nutné jesť len surovú, ale aj rôzne tepelne upravenú.

K prednáške je potrebné vytlačiť pracovné listy pre žiakov
Pre 3.-4. ročníky: 1 ks obojstranne vytlačeného pracovného listu Ako si chutne pripraviť ovocie a zeleninu pre každého žiaka
Pre 5.-6. ročníky: 1 ks obojstranne vytlačeného pracovného listu Ovocie a zelenina v mojom jedálnom lístku pre každého žiaka

4. lekcia: Prevencia nesprávneho stravovania

Zanedbanie výživy alebo zlé stravovacie návyky sa môžu v budúcnosti odzrkadliť na našom zdraví a spôsobovať viaceré zdravotné problémy. Preto je dobré si uvedomiť, čo každému z nás môže hroziť a ako sa pred týmito rizikami chrániť. Žiaci sa prostredníctvom aktivít oboznámia s rizikami nesprávneho stravovania. Nepravidelné stravovanie, prejedanie alebo naopak hladovanie, zlá hygiena či nedostatok vitamínov a minerálnych látok, to všetko môže ovplyvňovať naše zdravie.

K prednáške je potrebné vytlačiť pracovné listy pre žiakov
Pre 3.-4. ročníky: 1 ks obojstranne vytlačeného pracovného listu Príbehy pre každého žiaka
Pre 5.-6. ročníky: 1 ks obojstranne vytlačeného pracovného listu Obrázky pre každého žiaka