Materiály na stiahnutie

Materiály na stiahnutie

Vážená pani učiteľka, vážený pán učiteľ,
sme radi, že ste sa stali súčasťou projektu Viem, čo zjem a prejavili tak záujem o podporu zdravého životného štýlu našich detí. V tejto sekcii nájdete materiály na stiahnutie k štyrom tematickým lekciám, ktoré sme pre vás pripravili v rámci projektu Viem, čo zjem. Materiály obsahujú metodické listy pre prednášajúcich a pracovné listy k práci so žiakmi počas dvoch plánovaných prednášok projektu.

Prvou aktivitou v poradí je prednáška, ktorú absolvujú žiaci s pracovníkom ÚVZ SR. Téma druhej prednášky je voliteľná a budú ju viesť poverení pedagógovia škôl.

Aby ste si mohli prezerať ďalší obsah určený pre registrované školy, musíte byť prihlásený na stránke.

Lekcia, ktorá sa realizuje prostredníctvom pracovníkov ÚVZ SR

1. lekcia: Vyvážená strava

Správny výber potravín a frekvencia ich konzumácie je jedným z hlavných faktorov prevencie vzniku civilizačných ochorení. Vďaka potravinovej pyramíde vieme ľahšie určiť optimálny podiel potravín v našom jedálnom lístku. Začneme hľadaním toho, čo ju tvorí, a potom sa zameriame na pestrosť nášho jedálneho lístka.

K prednáške s lektorom ÚVZ SR škola zabezpečí tlač pracovných listov
Pre 3.-4. ročníky: 1 ks pracovného listu Virtuálny obchod pre každého žiaka
Pre 5.-6. ročníky: 1 ks obojstranne vytlačeného pracovného listu Môj jedálny lístok pre každého žiaka