Priebeh projektu

Priebeh projektu

O čom je projekt „Viem, čo zjem“?

Projekt „Viem, čo zjem“ patrí do celosvetového programu Nestlé Healthy Kids a na Slovensku v školskom roku 2018/2019 štartuje už tretí ročník . Projekt prináša spoločnosť Nestlé Slovensko v spolupráci s odborným garantom – Úradom verejného zdravotníctva SR. Zapojením školy do projektu „Viem, čo zjem“ získajú žiaci 3. – 6. ročníkov cenné vedomosti o význame zdravého stravovania. Zábavnou formou si osvoja zásady správnej a vyváženej stravy, zorientujú sa v zložení potravín a v správnom spôsobe ich konzumácie či skladovania. Cieľom projektu je tiež oboznámiť žiakov s rizikami, ktoré so sebou nesprávna výživa prináša. Problémy, ako je nedostatok živín alebo naopak, obezita u niektorých našich detí. Pre prihlásené triedy sú pripravené dve kolá zaujímavých prednášok o správnej výžive. Realizované budú formou interaktívnych materiálov, ako sú pracovné listy a kvízy, ktoré školy dostanú k dispozícii. Žiaci sa budú môcť počas trvania projektu navyše dobrovoľne zapojiť do dvoch kôl súťaží, pričom budú mať možnosť vyhrať zaujímavé ceny pre seba aj školu.

 

Ako bude projekt prebiehať?

Projekt „Viem, čo zjem“ pozostáva z dvoch povinných kôl prednášok a dvoch kôl dobrovoľných súťaží.

Prednáška s pracovníkom Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) na tému Pestrá strava. Prostredníctvom zábavných aktivít a diskusie žiaci preskúmajú, ako by malo vyzerať zloženie vyváženého a zdravého jedálneho lístka. Správny výber potravín a frekvencia ich konzumácie je jedným z hlavných faktorov prevencie vzniku civilizačných ochorení. Vďaka zdravému tanieru sa žiaci naučia určiť optimálny podiel potravín vo svojom stravovaní. Škola si po dohode s organizátorom projektu dohodne termín prednášky, ktorá sa uskutoční priamo v škole. Prednáška bude samostatne prezentovaná pre žiakov 3. a 4. ročníkov a zvlášť pre 5. a 6. ročníky. 

Vyučovacia hodina s pedagógom školy. Školy zorganizujú s prihlásenými triedami vyučovaciu hodinu, ktorá bude pokračovaním úvodnej témy. Školy si budú môcť vybrať jednu z troch tém: „Hygiena potravín“, „Ovocie a zelenina“ a „Riziká nevhodnej stravy“. Metodika a materiály na stiahnutie budú školám sprístupnené po prihlásení na webovej stránke www.viemcozjem.sk, v sekcii materiály na stiahnutie.

Súťaže

Aby téma zdravej výživy zaujala deti dlhodobo, pripravili sme si pre dve kolá dobrovoľných súťaží (kreatívna súťaž a pohybová aktivita). Okrem vecných cien pre najúspešnejšie triedy v individuálnych kolách súťaži majú deti možnosť hrať o hlavnú výhru. Žiaci budú za jednotlivé aktivity zbierať body, ktoré sa pripíšu do celkového bodovania školy. Hlavnou cenou v celoročnej súťaži je príspevok na cvičebné pomôcky pre víťaznú školu v hodnote 500 eur, aby sa aj takouto formou podnietili pohybové aktivity žiakov v škole.