Priebeh projektu

Priebeh projektu

O čom je projekt „Viem, čo zjem“?

Projekt „Viem, čo zjem“ patrí do celosvetového programu Nestlé Healthy Kids a na Slovensku štartuje druhý ročník v školskom roku 2017/2018. Projekt prináša spoločnosť Nestlé Slovensko v spolupráci s odborným garantom – Úradom verejného zdravotníctva SR. Zapojením školy do projektu „Viem, čo zjem“ získajú žiaci 3. – 6. ročníkov cenné vedomosti o význame zdravého stravovania. Zábavnou formou si osvoja zásady správnej a vyváženej stravy, zorientujú sa v zložení potravín a v správnom spôsobe ich konzumácie či skladovania. Cieľom projektu je tiež oboznámiť žiakov s rizikami, ktoré so sebou nesprávna výživa prináša. Problémy, ako je nedostatok živín alebo naopak, obezita u niektorých našich detí. Pre prihlásené triedy sú pripravené dve kolá zaujímavých prednášok o správnej výžive. Realizované budú formou interaktívnych materiálov, ako sú pracovné listy a kvízy, ktoré školy dostanú k dispozícii. Žiaci sa budú môcť počas trvania projektu navyše zapojiť do súťaží a vyhrať zaujímavé ceny pre seba aj školu.

Ako bude projekt prebiehať?

Projekt „Viem, čo zjem“ pozostáva z dvoch povinných kôl prednášok a niekoľkých kôl dobrovoľných súťaží.

Prednáška s pracovníkom Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) na tému Vyvážená strava. Prostredníctvom zábavných aktivít a diskusie žiaci preskúmajú, ako by malo vyzerať zloženie vyváženého a zdravého jedálneho lístka. Správny výber potravín a frekvencia ich konzumácie je jedným z hlavných faktorov prevencie vzniku civilizačných ochorení. Vďaka potravinovej pyramíde sa žiaci naučia určiť optimálny podiel potravín vo svojom stravovaní. Škola si po dohode s organizátorom projektu dohodne termín prednášky, ktorá sa uskutoční priamo v škole. Prednáška bude samostatne prezentovaná pre žiakov 3. a 4. ročníkov a zvlášť pre 5. a 6. ročníky.

Vyučovacia hodina s pedagógom školy. Školy zorganizujú s prihlásenými triedami vyučovaciu hodinu, ktorá bude pokračovaním úvodnej témy. Školy si budú môcť vybrať jednu z troch tém: „Hygiena a potraviny“, "Ovocie a zelenina" a "Vyvážená strava". Metodika a materiály na stiahnutie budú školám sprístupnené po prihlásení na webovej stránke www.viemcozjem.sk, v sekcii materiály na stiahnutie.

Súťaže

Aby téma zdravej výživy zaujala deti dlhodobo, pripravili sme si pre ne niekoľko zábavných súťaží. Žiaci budú za jednotlivé aktivity zbierať body, ktoré sa pripíšu do celkového bodovania školy. Hlavnou cenou v celoročnej súťaži je príspevok na cvičebné pomôcky pre víťaznú školu v hodnote 500 eur, aby sa aj takouto formou podnietili pohybové aktivity žiakov v škole. Deti sa budú môcť zapojiť aj do individuálnych súťaží – najúspešnejšie triedy získajú vecné ceny. Súťaže budú vyhlásené nasledovne:

• November 2017 – Zabávame sa komiksom
Žiaci v zapojených triedach sa budú môcť zapojiť do súťaže a spoločne nakresliť komiks. V komikse znázornia príbeh ľubovoľného super hrdinu, ktorý naučí deti zdravo sa stravovať.

• Máj 2018 – Ideme na piknik
Vo vybraný deň si žiaci prinesú občerstvenie na piknik, ktorý si zorganizujú v areáli školy alebo na výlete. Ich úlohou bude opísať a zdokumentovať, ako by mal vyzerať piknik detí, ktoré vedia, ako sa zdravo a chutne stravovať. Piknik si pripravia podľa svojich vlastných predstáv a zdokumentujú zaujímavou fotografiou.

• Bonusové body
Zapojené triedy budú môcť počas trvania celého ročníka projektu získať bonusové body, a to za zverejnenie informácie o zapojení svojej školy do projektu v rámci regionálnych médií.