Súťaže

Súťaže

Triedy zapojené do projektu „Viem, čo zjem” sa môžu počas školského roka 2018/2019 zapojiť do dobrovoľných súťaží a hrať o zaujímavé ceny pre seba aj školu!

Počas školského roka budú vyhlásené dve kolá súťaží (kreatívna súťaž a pohybová aktivita). V každej z nich môžu triedy hrať o zaujímavé ceny. Navyše za absolvované súťaže budú zbierať body, ktoré sa pripíšu do celkového bodovania triedy. Hlavnou cenou v celoročnej súťaži je príspevok na cvičebné pomôcky pre víťaznú školu v hodnote 500 eur. Aby neboli znevýhodnené školy s nižším počtom zapojených žiakov, hlavnú cenu získa pre svoju školu najaktívnejšia trieda – trieda s najvyšším počtom nazbieraných bodov.

Vyhodnotenie 2. súťaže "Hodina gymnastiky"

Tak sme sa konečne dočkali - poznáme víťazov druhej súťaže „Hodina gymnastiky“! Tentokrát sa do súťaže zapojilo 59 tried z 22 základných škôl z rôznych kútov Slovenska. Žiaci tak opäť spojili sily a zabojovali o cenné body, ktoré sa im prirátajú do celkového hodnotenia v hre o hlavnú výhru – príspevok na cvičebné pomôcky v hodnote 500 eur.

Druhá dobrovoľná aktivita bola tentokrát zameraná na pohyb. Triedy mali za úlohu kreatívnym spôsobom odfotiť sa pri cvičení svojej obľúbenej gymnastickej disciplíny. Všetky zapojené triedy túto výzvu prijali zodpovedne a s odhodlaním. Zaslané príspevky nám ukázali, že triedy išli do súťaže naplno, a práve preto bolo nesmierne ťažké vybrať víťazov. Pri hodnotení fotografií sme posudzovali originalitu, náročnosť a nápaditosť.

V top 5 najlepších fotografií sa umiestnili tieto triedy:

1.      miesto –Základná škola J. Alexyho, Zvolen. 4.A – 41 bodov

2.      miesto – Základná škola s materskou školou Jarná ulica 3168/13, Poprad, 3.A – 39 bodov

3.      miesto – Základná škola Nábrežná 95, Nové Zámky, 7.A – 37 bodov

4.      miesto – Základná škola Matejovce, Poprad – 4. A – 35 bodov

5.      miesto – Základná škola s materskou školou Jarná ulica 3168/13, Poprad, 3.B – 33 bodov

Trieda, ktorá sa umiestnila na prvom mieste získava špeciálnu cenu v podobe hodiny gymnastiky pod vedením zástupkyne Slovenskej gymnastickej federácie. Všetkým zúčastneným by sme sa rovnako chceli poďakovať za množstvo vtipných a nápaditých príspevkov. Nielenže nám všetky priniesli mnoho radosti a úsmev od ucha k uchu, no dali nám aj inšpiráciu a motiváciu pripravovať pre vás v budúcnosti ešte lepšie a zaujímavejšie aktivity. Gratulujeme!

Hodina gymnastiky uzatvára súťaž o celkovú výhru v 3. ročníku projektu Viem, čo zjem. Triedy zbierali body za zapojenie v dvoch súťažiach – „Máme radi H2O“ a „Hodina gymnastiky“. Bodové skóre aktuálne vyhodnocujeme a čoskoro vyhlásime absolútneho víťaza.