Súťaže

Súťaže

Triedy zapojené do projektu „Viem, čo zjem” sa môžu počas školského roka 2017/2018 zapojiť do dobrovoľných súťaží a hrať o zaujímavé ceny pre seba aj školu!

Počas školského roka budú vyhlásené dve kolá súťaží. V každej z nich môžu triedy hrať o vecné ceny. Navyše, za absolvované súťaže budú zbierať body, ktoré sa pripíšu do celkového bodovania triedy. Okrem dvoch kôl súťaží budú môcť triedy získať bonusové body aj za zverejnenie informácie o zapojení svojej školy do projektu v rámci regionálnych médií. Hlavnou cenou v celoročnej súťaži je príspevok na cvičebné pomôcky pre víťaznú školu v hodnote 500 eur. Aby neboli znevýhodnené školy s nižším počtom zapojených žiakov, hlavnú cenu získa pre svoju školu najaktívnejšia trieda – trieda s najvyšším počtom nazbieraných bodov.

Zapojte sa do 1. súťaže „Zabávame sa komiksom“

Zbystrite pozornosť, spúšťame prvú súťaž „Zabávame sa komiksom“. V prvej súťaži môžu triedy zapojené do druhého ročníka projektu hrať o vecné ceny a zároveň môžu získať body, ktoré triedy zbierajú do celkového hodnotenia v hre o hlavnú výhru. Navyše sa žiaci zahrajú na malých spisovateľov a ilustrátorov. Úlohou žiakov bude spoločne za svoju triedu vymyslieť krátky príbeh znázorňujúci ľubovoľného superhrdinu, ktorý našiel spôsob, ako naučiť deti zdravo sa stravovať.

Pravidlá súťaže:
1.   Triedy vyrobia komiks s krátkym príbehom o ľubovoľnej postave superhrdinu, ktorý našiel spôsob, ako naučiť deti zdravo sa stravovať. Komiks bude mať formu plagátu v ľubovoľnom formáte A2 až A1. Žiaci ho v triede spoločnými silami nakreslia a môžu ho doplniť nalepením vystrihnutých častí z časopisov. Príbeh bude vyjadrený nielen kresbou, ale aj textom v bublinách. Vyhráva trieda, ktorá pošle najzaujímavejšie spracovanie komiksu (hodnotiť sa bude originálnosť príbehu a jeho kreatívne znázornenie).
2.    Každá zapojená trieda môže prihlásiť do súťaže len jeden komiks za triedu. Komiksy budú za triedy odoslané kontaktnou osobou za školu na adresu: Neuropea, s.r.o., BCB Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava.
3.    Triedy, ktoré odošlú svoj komiks, automaticky získajú 10 bodov. 10 víťazných komiksov získa okrem 10 bodov za odoslanie aj bonusové body podľa umiestnenia (1. miesto + 20 bodov, 2. miesto + 18 bodov, 3. miesto +16 bodov, 4. miesto + 14 bodov, 5. miesto + 12 bodov, 6. miesto + 10 bodov, 7. miesto + 8 bodov, 8. miesto + 6 bodov, 9. miesto + 4 body, 10. miesto + 2 body).
4.    Komiksy bude hodnotiť ilustrátor.
5.    Výherná trieda navyše získa zaujímavé vecné ceny.
6.    Súťaž trvá od 15. novembra do 15. decembra 2017. Kresby doručené poštou po 22. decembri 2017 nebudú do súťaže zaradené. Súťaž bude vyhodnotená po vianočných prázdninách v januári 2018.
7.    Účasť v súťaži je dobrovoľná.