Súťaže

Súťaže

Triedy zapojené do projektu „Viem, čo zjem” sa môžu počas školského roka 2017/2018 zapojiť do dobrovoľných súťaží a hrať o zaujímavé ceny pre seba aj školu!

Počas školského roka budú vyhlásené dve kolá súťaží. V každej z nich môžu triedy hrať o vecné ceny. Navyše, za absolvované súťaže budú zbierať body, ktoré sa pripíšu do celkového bodovania triedy. Okrem dvoch kôl súťaží budú môcť triedy získať bonusové body aj za zverejnenie informácie o zapojení svojej školy do projektu v rámci regionálnych médií. Hlavnou cenou v celoročnej súťaži je príspevok na cvičebné pomôcky pre víťaznú školu v hodnote 500 eur. Aby neboli znevýhodnené školy s nižším počtom zapojených žiakov, hlavnú cenu získa pre svoju školu najaktívnejšia trieda – trieda s najvyšším počtom nazbieraných bodov.

Zapojte sa do 2. súťaže „Ide sa na piknik“

Zapojte sa do druhej súťaže a užite si fantastický májový piknik. Súťaž „Ide sa na piknik“ je poslednou súťažou tohto ročníka, v ktorej ešte môžete získať body a zvýšiť svoje šance v hre o hlavnú výhru – príspevok na cvičebné pomôcky pre školu v hodnote 500 eur. 

Pravidlá súťaže:
1. Triedy si zorganizujú v areáli školy alebo mimo nej piknik. Ich úlohou bude na fotografii zaznamenať atmosféru z pikniku. Je ľubovoľné, či pôjde o fotografiu pikniku s občerstvením alebo samotných žiakov. Vyhráva trieda, ktorá pošle najzaujímavejšiu fotografiu (kreatívne a zaujímavé zachytenie atmosféry).
2. Každá zapojená trieda môže prihlásiť do súťaže jednu až tri fotografie za triedu. Fotografie budú za triedy odoslané kontaktnou osobou za školu na emailovú adresu info@viemcozjem.sk. 
3. Triedy, ktoré odošlú svoju jednu alebo maximálne tri fotografie, automaticky získajú 10 bodov. 5 víťazných fotografií získa okrem 10 bodov za odoslanie aj bonusové body podľa umiestnenia (1. miesto +25 bodov, 2. miesto +20 bodov, 3. miesto +15 bodov, 4. miesto + 10 bodov, 5. miesto + 5 bodov), ktoré sa prirátajú k predtým udeleným bodom za súťaž č. 1 a dobrovoľnú aktivitu – zverejnenie informácie o zapojení školy do projektu v rámci regionálnych médií. 
4. Fotografie bude hodnotiť odborník – profesionálny fotograf.
5. Víťazná trieda navyše získa zaujímavé vecné ceny.6. Súťaž trvá od 2. mája do 31. mája 2018. Do súťaže budú zaradené len tie fotografie, ktoré budú odoslané kontaktnou osobou školy na emailovú adresu info@viemcozjem.sk najneskôr do 31. mája 2018 (vrátane). 
7. Účasť v súťaži je dobrovoľná.