Súťaže

Súťaže

Triedy zapojené do projektu „Viem, čo zjem” sa môžu počas školského roka 2018/2019 zapojiť do dobrovoľných súťaží a hrať o zaujímavé ceny pre seba aj školu!

Počas školského roka budú vyhlásené dve kolá súťaží (kreatívna súťaž a pohybová aktivita). V každej z nich môžu triedy hrať o zaujímavé ceny. Navyše za absolvované súťaže budú zbierať body, ktoré sa pripíšu do celkového bodovania triedy. Hlavnou cenou v celoročnej súťaži je príspevok na cvičebné pomôcky pre víťaznú školu v hodnote 500 eur. Aby neboli znevýhodnené školy s nižším počtom zapojených žiakov, hlavnú cenu získa pre svoju školu najaktívnejšia trieda – trieda s najvyšším počtom nazbieraných bodov.

Výsledky 1. súťaže aktuálneho ročníka Viem, čo zjem.

Poznáme víťazov prvej súťaže „Máme radi H2O“. Zapojené triedy celkovo z 34 škôl vyrobili množstvo farebných a nápaditých výkresov, ktoré naplno ukázali kreativitu žiakov zapojených do projektu Viem, čo zjem.

V rámci súťaže sme nedostali len kresby s originálnymi a vtipnými nápadmi, ale tiež také, ktoré dokumentovali niekoľkomesačnú cestu žiakov z rozličných tried za pravidelným a zdravým pitným režimom. Všetky kresby nám ukázali, že zapojené triedy išli do súťaže naplno, a práve preto bolo nesmierne ťažké vybrať 10 najlepších. Pri hodnotení sme posudzovali originalitu, náročnosť a vizuálnu kvalitu projektu.

Triedy, ktoré sa v top 10 neumiestnili však vôbec nemusia zúfať. Všetkým triedam bez rozdielu bolo započítaných 10 bodov za účasť v súťaži. Navyše je pred nami ďalšia aktivita, v ktorej budú triedy môcť získať dodatočné body. Poradie je teda dočasné a v ďalších mesiacoch môžu v hre o hlavnú cenu ešte triedy svojou aktivitou poriadne zamiešať karty. Všetkým zapojeným školám ďakujeme a tešíme sa na ďalšie tvorivé výstupy žiakov.

Výhercovia:

1. miesto – Základná škola s materskou školou Jarná ulica 3168/13, Poprad (20 bodov – 3.A)

2. miesto – Základná škola Námestie mládeže 587/17, Zvolen (18 bodov – 5.A)

3. miesto – Základná škola s materskou školou Jarná ulica 3168/13, Poprad (16 bodov – 3.B)

4. miesto – Základná škola Komenského 1962/8, Trebišov (14 bodov – 6. C)

5. miesto – Základná škola P. Kellnera Hostinského, Rimavská Sobota (12. bodov – 6.C)

6. miesto – Základná škola Ondavské Matiašovce (10 bodov – )

7. miesto – Základná škola Bernolákova 16, Košice (8 bodov – 2.C)

8. miesto – Základná škola Komenského 1962/8, Trebišov (6 bodov – 5. A)

9. miesto – Základná škola Sídlisko Stred 44/1, Považská Bystrica (4 body – 4.B)

10. miesto – Základná škola s materskou školou Jarná ulica 3168, Poprad (2 body – 3. C)

Informácie o celkovom počte bodov všetkých zapojených tried nájdete v sekcii Aktuálny počet bodov.