Registrácia do projektu

Registrácia do projektu

Projekt je určený pre 3., 4., 5. a 6 ročníky ZŠ

Ak chcete školu zapojiť do projektu, je potrebné ju zaregistrovať. Školu registruje poverená osoba, zodpovedný pedagóg alebo výchovný poradca, ktorý bude počas trvania projektu kontaktnou osobou za školu.

Údaje školy:

Kontaktná osoba za školu:

CAPTCHA image for SPAM prevention Ak nemôžete prečítať slovo, kliknite sem.