O predmete

O predmete

Voliteľný predmet „Viem, čo zjem“ dostupný pre 4. a 5. ročníky ZŠ. 

Vzdelávací štandard a metodické materiály k voliteľnému predmetu „Viem, čo zjem“ boli vytvorené v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom SR.

Voliteľný predmet je určený pre 4. a 5. ročníky základných škôl a je možné ho zaradiť do rámcového učebného plánu prostredníctvom disponibilných hodín.

Materiály k výučbe predmetu sú zdarma a v rozsahu 39 vyučovacích hodín boli pre pedagógov vytvorené komplexne na celý školský rok. Ak sa pedagóg rozhodne pre tento voliteľný predmet, nemusí si k výučbe pripravovať žiadne ďalšie materiály. Ku každej vyučovacej hodine je k dispozícii metodický list pre pedagóga, prezentácia a pracovný list pre žiaka. Obsah voliteľného predmetu dopĺňajú interaktívne materiály v digitalizovanej podobe.

Učebné materiály sú k dispozícii zdarma na stiahnutie po registrácii na tejto webovej stránke.

Vzdelávací štandard a ukážky vzdelávacích materiálov si môžete pozrieť tu:
Vzdelavaci_standard
Tematicky plan
Navigacia_k_predmetu
Metodicke_listy_6_tematicky celok
Pracovny_list_27_Vyucovacia_hodina
Pracovny_list_28_vyucovacia_hodina
Prezentacia_27_vyucovacia_hodina
Prezentacia_28_vyucovacia_hodina