Aké poznatky si žiaci odniesli z hodiny Hygiena potravín?

Fotogaléria

Aké poznatky si žiaci odniesli z hodiny Hygiena potravín?

Šiestaci zo Základnej školy v Nitrianskom Pravne pracovali tentokrát na téme Hygiena potravín. Vedomosti, ktoré už nadobudli si na hodine porovnávali, dopĺňali, prípadne upravili za tie správne. Podľa pani učiteľky žiakov najviac zaujala časť o energetických údajoch potravín.