Školenie 2. lekcie na ZŠ Jána Bottu v Trnave

Fotogaléria

Školenie 2. lekcie na ZŠ Jána Bottu v Trnave

Na konci apríla sme sa boli pozrieť na jedno z posledných školení, ktoré sa konalo v rámci 2. prednášky v réžii školy. Pani učiteľka  Chmurová zo ZŠ Jána Bottu v Trnave si pre piatakov vybrala prednášku na tému hygiena potravín. Táto lekcia sa žiakom veľmi páčila, čo sa odzrkadlilo aj na ich horlivej diskusii.