Prvá súťaž „Malí spisovatelia“ je spustená!

Čo je nové

Prvá súťaž „Malí spisovatelia“ je spustená!

Triedy zapojené do projektu, zbystrite pozornosť! V aktuálnom ročníku sme už spustili prvú dobrovoľnú aktivitu, ktorou je súťaž s názvom „MALÍ SPISOVATELIA“. Triedy vymyslia krátky príbeh/rozprávku, v ktorej do príbehu zahrnú jedno z hlavných posolstiev (správna hygiena pri práci s jedlom alebo správne skladovanie potravín). Žiaci môžu pri vymýšľaní popustiť uzdu fantázii a vymyslieť kreatívny, zábavný či iným spôsobom originálny príbeh zameraný na tému hygieny potravín. Súťaž vyhrá trieda, ktorá pošle príbeh/rozprávku s najzaujímavejším nápadom, pričom hodnotiť sa bude kreativita a originalita myšlienky, hlavných postáv či samotnej zápletky. Každá trieda môže odoslať do súťaže 1 príbeh/rozprávku, za ktorú automaticky získa body za zapojenie do súťaže. Bonusové body budú udelelené 10 najlepších príbehom/rozprávkam. Viac o súťaži a jej pravidlách nájdete tu: https://www.viemcozjem.sk/pre-skoly/sutaze/

Počas školského roka boli vyhlásené dve kolá súťaží. Za absolvované súťaže triedy zbierajú body, ktoré sa pripíšu do celkového bodovania. Okrem dvoch kôl súťaží mohli triedy získať bonusové body aj za zverejnenie informácie o zapojení svojej školy do projektu v rámci regionálnych médií. Hlavnou cenou v celoročnej súťaži je príspevok na cvičebné pomôcky pre víťaznú školu v hodnote 500 eur. Aby neboli znevýhodnené školy s nižším počtom zapojených žiakov, hlavnú cenu získa pre svoju školu najaktívnejšia trieda – trieda s najvyšším počtom nazbieraných bodov.