Zoznam zapojených škôl

Zoznam zapojených škôl

Zoznam zapojených škôl

Cirkevná spojená škola, Školská 650, Vranov nad Topľou Školská 650, Vranov nad Topľou

Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Solivarská 49, Prešov Solivarská 49, Prešov

CZS sv. Juraja Svidník, Sov. hrdinov 816/19, Svidnik Sov. hrdinov 816/19, Svidnik

Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej, Daxnerova 42, Rimavská Sobota Daxnerova 42, Rimavská Sobota

Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, Nitra Piaristická 6, Nitra

Škola štyroch ročných období, Základná škola s materskou školou, Jeséniova 54, B Jeséniova 54, Bratislava

Špeciálna základná škola, Ďumbierska 15, Banská Bystrica Ďumbierska 15, Banská Bystrica

Spojená škola Lomonosovova 8, Trnava

Spojená škola sv. Jana Pavla ll,Poprad, Dlhé hony 3522/2, Poprad Dlhé hony 3522/2, Poprad

Spojená škola, Centrálna 464, Svidník Centrálna 464, Svidník

Spojená škola, zložka ŠKD, Centrálna 464, Svidník Centrálna 464, Svidník

Súkromná spojená škola , 597/15, 058 01 Poprad, Poprad 597/15, 058 01 Poprad, Poprad

Súkromná základná škola Didacticus, Palackého 14, Košice Palackého 14, Košice

Súkromná základná škola Lučenec, Gemerská cesta č.1, Lučenec Gemerská cesta č.1, Lučenec

SZS BESST, Limbová 3, Trnava Limbová 3, Trnava

Základná škola , Kukučínova 106, Vranov nad Topľou-Čemerné Kukučínova 106, Vranov nad Topľou-Čemerné

Základná škola , Škultétyho, Topoľčany Škultétyho, Topoľčany

Základná škola ,Hrnčiarska 13, Hrnčiarska 13, Humenné Hrnčiarska 13, Humenné

Základná škola Alexandra Dubčeka v Martine, Družstevná 11, Martin Družstevná 11, Martin

Základná škola Alexandra Dubčeka, Družstevná 11, Martin Družstevná 11, Martin

Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, Galanta Mierová 1454/10, Galanta

Zakladna skola J. Holleho , J.Holleho 696/3, Topoľčany J.Holleho 696/3, Topoľčany

Základná škola Klokočov Ústredie 976, Klokočov

základná škola Lachova, Lachova 1, Bratislava Lachova 1, Bratislava

Základná škola Martina Kukučína, SNP 1199/36, Dolný Kubín SNP 1199/36, Dolný Kubín

Základná škola Nad Medzou 1, Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves

Základná škola P.Kellnera Hostinského, Družstevná 835, Rimavská Sobota Družstevná 835, Rimavská Sobota

Základná škola Pavla Dobšinského, P.Dobšinského1744, Rimavská Sobota P.Dobšinského1744, Rimavská Sobota

Základná škola Pieninská 27, Pieninská 27, Babská Bystrica Pieninská 27, Babská Bystrica

Základná škola Pionierov 1, Pionierov 1, Rožňava Pionierov 1, Rožňava

Základná škola Poľná 1 ,Veľký Krtíš, Poľná 1, Veľký Krtíš Poľná 1, Veľký Krtíš

Základná škola s materskou školou Mútne, Mútne 224, Mútne Mútne 224, Mútne

Základná škola s materskou školou Školská 1575, Hriňová, Školská 1575, Hriňová Školská 1575, Hriňová

Základná škola s materskou školou sv. Jána Pavla II, Osloboditeľská 27, Bratisla Osloboditeľská 27, Bratislava - Vajnory

Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina, Rehoľná 2, Košice Rehoľná 2, Košice

Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Do Stošky 8, Žilina Do Stošky 8, Žilina

Základná škola s materskou školou, Gogoľova 2143/7, Topoľčany Gogoľova 2143/7, Topoľčany

Základná škola s materskou školou, Jarná 3168/13, Poprad Jarná 3168/13, Poprad

Základná škola s materskou školou, Malonecpalská ulica 206/37, Prievidza, Malone Malonecpalská ulica 206/37, Prievidza

Základná škola Saratovská ul.85, Levice, Saratovská ul.85, Levice Saratovská ul.85, Levice

Základná škola Spojová 14, Spojová 14, Banská Bystrica, 974 04 Spojová 14, Banská Bystrica, 974 04

Základná škola Stred, Stred 44/1, Považská Bystrica Stred 44/1, Považská Bystrica

Základná škola TROJKA, P. Jilemnického 1035/2, Zvolen P. Jilemnického 1035/2, Zvolen

Základná škola Užhorodská 39, Košice, 6, Košice 6, Košice

Základná škola V. Paulínyho Tótha, V.P.Tótha 32, Senica V.P.Tótha 32, Senica

Základná škola Važecká 11,Prešov, Važecká 11, Prešov Važecká 11, Prešov

Základná škola, Cabajská 2, Nitra, Cabajská 2, Nitra Cabajská 2, Nitra

Základná škola, Energetikov 242/39, Prievidza Energetikov 242/39, Prievidza

Základná škola, Fábryho 44, Košice Fábryho 44, Košice

Základná škola, Fatranská 14, Nitra, Fatranská 14, Nitra Fatranská 14, Nitra

Základná škola, Gemerská 2, Košice Gemerská 2, Košice

Základná škola, Haličská cesta 1493/7, Lučenec Haličská cesta 1493/7, Lučenec

Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, Zvolen Hrnčiarska 2119/1, Zvolen

Základná škola, J. Švermu 6, Michalovce J. Švermu 6, Michalovce

Základná škola, J.Alexyho 1941/1, Zvolen J.Alexyho 1941/1, Zvolen

Základná škola, Kúpeľná 2, Prešov, Kúpeľná 2, Prešov Kúpeľná 2, Prešov

Základná škola, M. Rázusa 1672/3, Zvolen M. Rázusa 1672/3, Zvolen

Základná škola, Májové námesti 1, Prešov Májové námesti 1, Prešov

Základná škola, Matice slovenskej 13, Prešov Matice slovenskej 13, Prešov

Základná škola, Matice slovenskej 13, Prešov Matice slovenskej 13, Prešov

Základná škola, Mierová 46, Bratislava Mierová 46, Bratislava

Základná škola, P.Jilemnického 1813/1, Zvolen P.Jilemnického 1813/1, Zvolen

Základná škola, Požiarnická 3, Košice Požiarnická 3, Košice

Základná škola, Pri Podlužianke 6, Levice, Pri Podlužianke 6, Levice Pri Podlužianke 6, Levice

Základná škola, Školská 4, Vrbové Školská 4, Vrbové

Základná škola, Smetanov háj, 286/9, Dunajská Streda Smetanov háj, 286/9, Dunajská Streda

Základná škola, Tomášikova 31, Tomášikova 31, Košice Tomášikova 31, Košice

Základná škola, Ul. Komenského 307/22, Svidník Ul. Komenského 307/22, Svidník

Základná škola, V. Javorku 32, Žilina V. Javorku 32, Žilina

Základná škola, Vyšný Orlík, Vyšný Orlík Vyšný Orlík, Vyšný Orlík

ZŠ a MŠ Hargašova 5, Hargašova 5, Záhorská Bystrica Hargašova 5, Záhorská Bystrica

ZS A. Dubčeka, Družstevná 11, Martin Družstevná 11, Martin

ZŠ Bartolomeja Krpelca, Tarasa Ševčenka 3, Bardejov Tarasa Ševčenka 3, Bardejov

ZŠ F.Móru s vjm, Školská, 10, Zemianska Olča Školská, 10, Zemianska Olča

ZŠ G. Bethlena, G. Bethlena 41, Nové Zámky G. Bethlena 41, Nové Zámky

ZŠ Hutnícka 16, Hutnícka 16, Smižany Hutnícka 16, Smižany

ZŠ J. A. Komenského, Čadca, Komenského 752, Čadca Komenského 752, Čadca

ZŠ J. G. Tajovského, Gaštanová 12, Banská Bystrica Gaštanová 12, Banská Bystrica

ZŠ Jána Švermu, Štefánikova 31, Humenné Štefánikova 31, Humenné

ZŠ K. Brúderovej, Osloboditeľská 1, Bratislava Osloboditeľská 1, Bratislava

ZŠ Karloveská 61, Karloveská 61, Bratislava Karloveská 61, Bratislava

ZŠ Klokočova 742 Hnúšťa, Klokočova 742, Hnúšťa Klokočova 742, Hnúšťa

ZŠ Komenského 6 Stará Ľubovňa, Komenského 6, Stará Ľubovňa Komenského 6, Stará Ľubovňa

ZŠ kráľa Svätopluka Nitra, Dražovská 6, Nitra Dražovská 6, Nitra

ZŠ Krosnianska 2, Krosnianska 2, Košice Krosnianska 2, Košice

ZŠ M. R.-Martákovej, Nábrežie 4. apríla 1936/23, Lipt. Mikuláš Nábrežie 4. apríla 1936/23, Lipt. Mikuláš

ZŠ Mariánska ulica 554 /19, Prievidza , Mariánska ulica 554 /19 , Prievidza Mariánska ulica 554 /19 , Prievidza

ZŠ Martinská 20, Martinská 20, Žilina Martinská 20, Žilina

ZŠ Miloša Janošku, ul. čs. brigády 4, , ul. čs. brigády 4, Liptovský Mikuláš ul. čs. brigády 4, Liptovský Mikuláš

ZŠ Na Hôrke, Na Hôrke 30, Nitra Na Hôrke 30, Nitra

ZŠ Nemocničná 987/2, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Nemocničná 987/2, Považská Bystrica

ZŠ Pugačevova1381/7, Pugačevova ul. č. 7, Humenné Pugačevova ul. č. 7, Humenné

ZŠ Rázusova, Rázusova 2260, Čadca Rázusova 2260, Čadca

ZŠ Rázusova, Rázusova, Čadca Rázusova, Čadca

ZŠ s MŠ . 1.čs. arm. zboru, Športovcov 342, Stráňavy Športovcov 342, Stráňavy

ZŠ s MŠ Angely Merici, Halenárska 45, Trnava Halenárska 45, Trnava

ZŠ s MŠ Bystričany, M. Nešpora 12, Bystričany M. Nešpora 12, Bystričany

ZŠ s MŠ Dosotjevského Poprad, 2616/25, Poprad 2616/25, Poprad

ZŠ s MŠ Jána Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica Bakossova 5, Banská Bystrica

ZŠ s MŠ Ľubeľa, Ľubeľa 161, Ľubeľa Ľubeľa 161, Ľubeľa

ZŠ s MŠ Pod papierňou 16A, Bardejov, Pod papierňou 16A/1555, Bardejov Pod papierňou 16A/1555, Bardejov

ZŠ s MŠ Podzávoz, Podzávoz 2739, Čadca Podzávoz 2739, Čadca

ZŠ s MŠ Š.Moysesa, A. Kmeťa 1, Žiar nad Hronom A. Kmeťa 1, Žiar nad Hronom

ZŠ s MŠ Stará Kremnička Stará Kremnička 33, Stará Kremnička

ZŠ s MŠ sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice Čordákova 50, Košice

ZŠ s MŠ, J.V.Dolinského 2, J.V.Dolinského 2, Martin J.V.Dolinského 2, Martin

ZŠ s MŠ, Ulica Jána Bottu 27, 917 01 Trnava, Ulica Jána Bottu 27, Trnava Ulica Jána Bottu 27, Trnava

ZŠ SNP1, SNP, Humenné SNP, Humenné

ZŠ STRED, ZŠ Stred 44/1, Považská Bystrica ZŠ Stred 44/1, Považská Bystrica

ZŠ Súkromná 3, Mlynské Nivy 48, Bratislava Mlynské Nivy 48, Bratislava

ZŠ Ul. karpatská 803/11, Svidník, Ul. karpatská 803/11, Svidník Ul. karpatská 803/11, Svidník

ZŠ, Komenského 1,Michalovce, Komenského 1, Michalovce Komenského 1, Michalovce

ZŠ, Námestie mládeže 17, Zvolen, Námestie mládeže 587/17, Zvolen Námestie mládeže 587/17, Zvolen