Nestlé učí deti zdravo žiť, jesť a športovať

Čo je nové

Nestlé učí deti zdravo žiť, jesť a športovať

S novým školským rokom majú slovenské školy možnosť zapojiť sa do inovatívneho projektu Viem, čo zjem, ktorý si kladie za cieľ motivovať deti vo veku od 9 do 12 rokov k zdravému stravovaniu, životnému štýlu a športovým aktivitám.  Projekt Viem, čo zjem je súčasťou globálneho programu spoločnosti Nestlé, ktorý pod rôznymi názvami od roku 2009 realizovala už v 84 krajinách sveta.

Snahou projektu je ponúknuť riešenia, ako bojovať s rozrastajúcou sa v medzinárodnom meradle detskou obezitou, nesprávnymi stravovacími návykmi a nedostatočnou pohybovou aktivitou detí, ktoré majú za následok neustále sa zvyšujúci výskyt civilizačných ochorení. Osvojenie si zásad zdravého životného štýlu v detskom veku je predpokladom dobrého zdravia nielen počas detstva a dospievania, ale aj v dospelosti. Do projekt Viem, čo zjem by sa preto mala zapojiť každá škola, ktorá chce pre svojich žiakov to najlepšie.

Základom programu sú kvalitné vzdelávacie materiály a metodiky, na tvorbe ktorých sa podieľal medzinárodný tím odborníkov tak, aby naplnil špecifické potreby učiteľov, detí a ich rodičov v jednotlivých krajinách. Program je zároveň koncipovaný tak, aby okrem nových poznatkov priniesol deťom aj množstvo zábavy a zážitkov.

Odborným partnerom programu Viem, čo zjem sa na Slovensku stal Úrad verejného zdravotníctva SR, ktorého experti sa zároveň aktívne zapoja do projektu prvým cyklom prednášok na školách, ktoré sa do projektu Viem, čo zjem prihlásia. Spoločne s deťmi a učiteľmi si prejdú nástrahami dnešnej doby a budú objavovať riešenia, ktoré im prinesú viac zdravia, viac energie a viac radosti zo života.

V druhej fáze projektu si učitelia budú môcť vybrať na prácu v rámci niektorej z vyučovacích hodín z ďalších 4 tém, pripravených v rámci projektu Viem, čo zjem. Okrem toho sú pre deti pripravené aj ďalšie kvízy, hry a súťaže na školách, ako aj na webovej stránke projektu. Najaktívnejšie trieda zapojená do projektu Viem čo zjem môže pritom pre svoju školu získať atraktívnu cenu.