Poznáme víťazov druhej súťaže

Čo je nové

Poznáme víťazov druhej súťaže

Súťaž „Ide sa na piknik“ dala pomyselnú bodku za druhým ročníkom projektu. Pred ukončením úspešného ročníka však ešte ostáva vyhlásiť jeho víťazov. V rámci druhej a poslednej súťaže „Ide sa na piknik“ mali žiaci zo zapojených tried spolu s učiteľmi zorganizovať triedny piknik. Ich úlohou bolo zdokumentovať, ako by mal vyzerať piknik detí, ktoré vedia, ako sa stravovať zdravo a chutne. Na fotografii mali zaznamenať nielen zdravé občerstvenie, ale rovnako sa hodnotilo aj zachytenie celkovej atmosféry triedneho pikniku. Súťažne príspevky zo zapojených škôl boli preto plné krásne farebných kompozícii so zdravými pochúťkami a hromadou usmievajúcich sa detí, ktoré si užívali piknikovú pohodu.

Do súťaže sa zapojilo až 73 tried z 29 škôl zapojených do projektu. Za odoslané fotografie získala každá trieda automaticky 10 bodov a päť najlepších získalo bonusové body podľa umiestnenia od profesionálneho fotografa Patrika Matejčíka. „Fotografií bolo tento rok neúrekom. Každá fotka mala niečo do seba, a preto určiť finálnu päťku nebolo vôbec jednoduché,“ hovorí Patrik Matejčík. „Pri výbere som si najviac všímal emóciu, pretože tá podľa mňa vždy robí fotku výnimočnou. Bez ohľadu na to, či je fotka odfotená mobilom alebo drahou zrkadlovkou,“ zhodnotil svoj výber fotograf.

1.    miesto + 25 bodov: ZŠ s MŠ Jarná ulica 13, Poprad, 3.B
2.    miesto + 20 bodov: ZŠ s MŠ Lubeľa 161, Liptovský Mikuláš, 5.A
3.    miesto + 15 bodov: ZŠ Spojová 14, Banská Bystrica, 5.B
4.    miesto + 10 bodov: ZŠ M. Rázusa 3, Zvolen 6.B
5.    miesto + 5 bodov: ZŠ J. Alexyho 1, Zvolen, 3.A

Druhá súťaž zároveň určila finálne bodové skóre všetkých tried, ktoré sa zapojili do niektorej zo súťaží či boli aktívne v rámci dobrovoľnej aktivity, teda zverejnenia informácii o projekte. Hlavnú výhru 500 eur na cvičebné pomôcky v celoročnej súťaži získava trieda 3.B zo ZŠ Jarná ulica 13 v Poprade, ktorej srdečne gratulujeme! Aktuálny bodový stav všetkých zúčastnených tried je dostupný na webovej stránke projektu www.viemcozjem.sk/pre-skoly/aktualny-pocet-bodov/