Poznáme víťazov súťaže „Zdravý pohyb máme radi“

Čo je nové

Poznáme víťazov súťaže „Zdravý pohyb máme radi“

Opäť sa nám podarilo rozhýbať žiakov po celom Slovensku! Školy zapojené v programe „Viem, čo zjem“ mali za úlohu formou zábavnej súťaže zhotoviť ľubovoľnú fotografiu z ľubovoľnej športovej alebo pohybovej aktivity. 

Dostali sme mnoho krásnych a kreatívnych fotografií z rôznych aktivít, ktoré žiaci vykonávali. Poslali nám fotky z lyžovačiek, futbalu či gymnastiky. Cvičilo sa vo vnútri, vonku a to za každého počasia. Všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili, patrí veľká vďaka! Ako organizátori programu „Viem, čo zjem“ sa veľmi tešíme, že sa do tejto súťaže prihlásilo 92 tried zo 65 základných škôl. 

Radi by sme vám predstavili víťazov súťaže „Zdravý pohyb máme radi“: 

  1. miesto – Základná škola Mládežnícka, Púchov
  2. miesto – Základná škola Školská, Margecany 
  3. miesto – Základná škola Rudolfa Dilonga, Trstená 

Všetkým víťazom srdečne blahoželáme! Triedy vyhrali pre svoju školu cvičebné pomôcky a zážitkové varenie s kuchármi Nestlé.