Pravidelná a vyvážená strava s dostatočným množstvom pohybu sú cestou k zdravšej budúcnosti detí

Čo je nové

Pravidelná a vyvážená strava s dostatočným množstvom pohybu sú cestou k zdravšej budúcnosti detí

Sladené nápoje, neprimerané množstvo sladkostí a fastfood. Tento zvyšujúci sa trend v stravovaní sa už žiaľ prejavuje aj u nás. Nesprávna výživa a nedostatok pohybu môžu pritom poriadne zatočiť so zdravím. Práve preto je nesmierne dôležité, aby si zásady zdravej životosprávy osvojili už deti. Do škôl už po štvrtýkrát zavítal projekt zdravej výživy detí „Viem, čo zjem“. V uplynulom školskom roku prilákal až 104 základných škôl s počtom viac ako 10 000 žiakov z rôznych kútov Slovenska.

Projekt je zameraný na motiváciu detí vnímať dôležitosť pravidelného stravovania, zdravého výberu potravín a pokrmov. Vysvetľuje potrebu správneho skladovania potravín, hygienickej prípravy pokrmov a tiež dôležitosť pohybových aktivít. Význam projektu sa preukázal z viacerých pohľadov, čo potvrdzujú aj výsledky najnovšieho prieskumu.

1. Výsledky prieskumu potvrdzujú, že školské stravovanie má význam v prevencii nadváhy. Deti, ktoré nenavštevujú zariadenia školského stravovania vykazujú vyšší výskyt nadváhy. Projekt Viem, čo zjem sa snaží motivovať deti k tomu, aby sa pravidelne stravovali v školskej jedálni.
2. Pokles konzumácie sladených nápojov u detí je jedným z ďalších cieľov projektu. Projekt vysvetľuje deťom, aké alternatívy dnes existujú vo vzťahu k pitnému režimu. Prieskum zaznamenal pokles počtu detí, ktoré konzumujú sladené nápoje. V tomto smere je dôležité pokračovanie edukácie vo vyšších ročníkoch.
3. Deti s vyšším výskytom a frekvenciou pohybovej aktivity vykazujú častejšie normálnu hmotnosť. Projekt v tejto oblasti motivuje deti k pravidelnej pohybovej aktivity nielen v súvislosti s prevenciou nadváhy, ale v súvislosti s podporou duševného zdravia.
4. Vzdelanie rodičov predstavuje jeden z významných faktorov, ktorý ovplyvňuje stravovacie návyky ich detí.

Projekt Viem, čo zjem môže opačne podporovať stravovacie návyky rodičov detí, ktoré sa projektu zúčastnili. Pozitívne zmeny v trendoch konzumácie surovej zeleniny a ovocia, margarínoch, čerstvých rýb potvrdzuje aj prieskum o Zdravotnom uvedomení a správaní sa obyvateľov SR za obdobie rokov 2013, 2016 a 2019, ktorý realizoval Úrad verejného zdravotníctva SR. Podporiť pozitívne trendy v stravovaní je jednou z úloh Národného akčného plánu pre potraviny a výživu na roky 2017 – 2025.

Triedy zapojené do projektu absolvovali prednášky zamerané na tému hygieny potravín, ktoré realizovali lektori z regionálnych pracovísk Úradu verejného zdravotníctva SR. Počas celého školského roka sa mohli tiež zapájať do dobrovoľných súťaží, za ktoré zbierali body v hre o hlavnú cenu. Sme radi, že sa nám vďaka projektu Viem, čo zjem“ darí šíriť osvetu zdravého stravovania medzi deťmi a v novom školskom roku budeme môcť spoločne priniesť novinku v podobe voliteľného predmetu pre piate ročníky.

Mgr. PhDr. Róbert Ochaba, PhD., MPH
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu