Filozofia projektu

Filozofia projektu

Spoločne za zdravšiu výživu detí

Projekt „Viem, čo zjem“ je štvrtým ročníkom celosvetového programu Nestlé Healthy Kids realizovanom na Slovensku. Jeho cieľom je motivovať žiakov základných škôl vo veku 8 – 12 rokov k vyváženému životnému štýlu, správnym stravovacím návykom a podporiť ich záujem o pohybové aktivity.

Do celosvetového programu Nestlé Healthy Kids sa od roku 2009 zapojilo už 84 krajín, vrátane krajín Európskej únie. Doposiaľ sa ho zúčastnilo približne 8 miliónov detí. Kľúčom k úspechu programu je aj kvalita expertných tímov, ktorí vzdelávacie materiály a osnovy neustále rozvíjajú, aby spĺňali špecifické potreby miestnych komunít.

„Viem, čo zjem“ reaguje na aktuálny výskyt problémov slovenských detí súvisiacich s nesprávnou výživou, akými sú nedostatky živín či obezita. Projekt je iniciovaný spoločnosťou Nestlé Slovensko a realizuje sa s odporúčaním Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Odborným partnerom je Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Nestlé Slovensko verí, že vďaka projektu „Viem, čo zjem“ si deti osvoja zásady zdravej výživy a nadobudnuté informácie budú pre ne prospešné nielen teraz, ale aj v budúcnosti.