Aktuálny počet bodov

Aktuálny počet bodov

Bodový stav zapojených tried po 1. súťaži

Počet bodov jednotlivých tried podľa škôl

 

Bratislavský kraj

ZŠ s MŠ Kalinčiakova 12, Bratislava 

5.ABC – 5 bodov

ZŠ Lachova 1, Bratislava

5.C – 10 bodov

ZŠ Osloboditeľská 27, Bratislava Vajnory 

4.B – 10 bodov

6.A – 15 bodov

5.A – 5 bodov

4.A – 5 bodov

ZŠ Malokarpatské Námestie, Bratislava 

4.C – 15 bodov

4.B – 15 bodov

3.A – 5 bodov

3.B – 5 bodov

3.C – 5 bodov

ZŠ Záhorská Bystrica Hargašova 5

7. B – 10 bodov

 

Banskobystrický kraj

ZŠ Pieninská 27, Banská Bystrica

4.A – 10 bodov

5.A – 10 bodov

ZŠ Sitnianska 32, Banská Bystrica

3.A – 5 bodov

ZŠ Družstevná, Rimavská Sobota

6.B – 10 bodov

6.C – 27 bodov

ZŠ Námestie Mládeže 17, Zvolen

5.A – 33 bodov

ZŠ Alexyho 1941/1, Zvolen

4.A – 41 bodov

ZŠ M. Rázusa 3, Zvolen

5.B – 10 bodov

5.D – 10 bodov

6.A – 15 bodov

6.C – 15 bodov

 

Košický kraj

ZŠ Bernolákova 16, Košice

3.A – 10 bodov

2.C – 10 bodov

ZŠ Mládežnícka 3, Košice

4.A – 10 bodov

ZŠ Tomášikova 31, Košice

2.C – 5 bodov

ZŠ Fábryho 44, Košice

3.A – 10 bodov

3.B – 10 bodov

3.C – 10 bodov

4.A – 10 bodov

4.B – 10 bodov

ZŠ Palackého 14, Košice

3.A – 10 bodov

3.B – 10 bodov

4.A – 10 bodov

ZŠ Krosnianska 2, Košice

3.A – 10 bodov

3.B – 10 bodov

3.C – 10 bodov

4.A – 10 bodov

ZŠ Janigova 2, Košice

4.B – 10 bodov

5.A – 10 bodov

5.B – 10 bodov

6.B – 10 bodov

ZŠ Bernolákova 16, Košice

2.C – 23 bodov

3.A – 15 bodov

ZŠ Jaklovce 297

3. A – 5 bodov

4. A – 5 bodov

5. A – 5 bodov

ZŠ Lipová 13, Spišská Nová Ves

3.A – 15 bodov

3.B – 15 bodov

4.A – 15 bodov

4.B – 15 bodov

5.A – 15 bodov

5.B – 15 bodov

6.A – 15 bodov

6.B – 15 bodov

ZŠ Komenského 8, Trebišov

5.A – 16 bodov

6.C – 24 bodov

 

Nitriansky kraj

ZŠ Benkova 34, Nitra

3.A – 10 bodov

ZŠ Fatranská 14, Nitra

4.A – 15 bodov

4.C – 10 bodov

ZŠ Nábrežná 95, Nové Zámky

4. C – 10 bodov

3. B – 10 bodov

7. A – 37 bodov

ZŠ J. Hollého 693 – Topoľčany

6.C – 10 bodov

ZŠ Gogoľova, Topoľčany

4.B – 10 bodov

5.A – 10 bodov

5.B – 10 bodov

6.A – 10 bodov

 

Prešovský kraj

ZŠ Sibírska 42, Prešov

5.B - 10 bodov

6.A – 5 bodov

ZŠ Komenského 307/22, Svidník

3.A – 10 bodov

ZŠ Ul. 8. mája 640/39, Svidník

5.A – 10 bodov

5.B – 10 bodov

CZŠ sv. Juraja, Svidník

3.A – 15 bodov

4.A – 15 bodov

5.A – 15 bodov

6.A – 15 bodov

Spojená ZŠ Centrálna 464/2, Svidník

3. BZ - 15 bodov

4. AZ - 15 bodov

ZŠ Koperníkova 1707/21, Poprad

5.C – 15 bodov

6.B – 15 bodov

5.B – 15 bodov

5.A – 15 bodov

3.A – 15 bodov

4.A – 45 bodov

6.A – 5 bodov

ZŠ Jarná Ulica, Poprad 463

3.A – 69 bodov - 

3.B – 59 bodov

3.C – 17 bodov

4.B – 15 bodov

ZŠ Kukučínova 106, Vranov nad Topľou

3. ročník, 4. ročník – 10 bodov

ZŠ Pugačevova, Humenné

5.A – 10 bodov

5.B – 10 bodov

ZŚ Ondavské Matiašovce 20

3./4. ročník – 20 bodov

 

Trenčiansky kraj

ZŠ Považská Bystrica Stred

4.A – 15 bodov

5.B – 15 bodov

5.A – 15 bodov

6.A – 15 bodov

6.B – 15 bodov

4. B – 14 bodov

 

Trnavský kraj

ZŠ Jána Bottu 27, Trnava

4.B – 10 bodov

 

Žilinský kraj

ZŠ Do Stošky 8, Žilina

6.A – 15 bodov

ZŠ A. Dubčeka, Družstevná 11, Martin

3.C – 10 bodov

ZŠ Rázusova 2260, Čadca

3.C – 10 bodov

ZŠ Miloša Janošku, Liptovský Mikuláš

1.A – 5 bodov

1.A2 – 5 bodov

3.A – 5 bodov

 5.A – 5 bodov