Súťaže

Súťaže

Triedy zapojené do projektu „Viem, čo zjem” sa môžu počas školského roka 2018/2019 zapojiť do dobrovoľných súťaží a hrať o zaujímavé ceny pre seba aj školu!

Počas školského roka budú vyhlásené dve kolá súťaží (kreatívna súťaž a pohybová aktivita). V každej z nich môžu triedy hrať o zaujímavé ceny. Navyše za absolvované súťaže budú zbierať body, ktoré sa pripíšu do celkového bodovania triedy. Hlavnou cenou v celoročnej súťaži je príspevok na cvičebné pomôcky pre víťaznú školu v hodnote 500 eur. Aby neboli znevýhodnené školy s nižším počtom zapojených žiakov, hlavnú cenu získa pre svoju školu najaktívnejšia trieda – trieda s najvyšším počtom nazbieraných bodov.

Vyhlasujeme 2. súťaž "Hodina gymnastiky"!

A je to tu! Zapojené triedy nepremeškajte, teraz je tu posledná príležitosť, ako získať ďalšie body do celkového hodnotenia v hre o hlavnú výhru – príspevok na cvičebné pomôcky pre školu v hodnote 500 eur! Spúšťame v poradí druhú dobrovoľnú, tentokrát pohybovú súťaž s názvom „Hodina gymnastiky“. Navyše prvé miesto v tejto súťaži odmeníme špeciálnou cenou – hodinou gymnastiky priamo v škole pod vedením zástupkyne Slovenskej gymnastickej federácie. Úlohou tried je v rámci hodiny telesnej výchovy prakticky predviesť svoj najobľúbenejší gymnastický cvik v čo najvtipnejšom prevedení a zdokumentovať ho fotografiou.

Pravidlá súťaže:

1. Triedy s pomocou pani učiteľky pripravia fotografiu z hodiny telesnej výchovy, na ktorej znázornia, ako cvičia svoj najobľúbenejší gymnastický cvik (všeobecne známy alebo originálne vylepšený). Žiaci môžu pri vymýšľaní popustiť uzdu fantázii – samotnú disciplínu si môžu upraviť, takisto aj spôsob a štýl, akým budú vykonané. Súťaž vyhrá trieda, ktorá pošle fotku z najzaujímavejším a najvtipnejším nápadom, pričom hodnotiť sa bude ako obvykle kreativita, originalita a náročnosť cviku.

2. Každá zapojená trieda môže do súťaže poslať 1 fotografiu. Fotografie budú za triedy zaslané kontaktnou osobou na adresu info@viemčozjem.sk s predmetom: „2. súťaž – Názov školy a trieda“.

3. Triedy, ktoré sa zapoja, automaticky získajú 5 bodov. 5 víťazných fotografií získa okrem 5 bodov za odoslanie aj ďalšie bonusové body za umiestnenie (1. miesto + 36 bodov, 2. miesto + 34 bodov, 3. miesto + 32 bodov, 4. miesto + 30 bodov, 5. miesto + 28 bodov).

4. Súťaž trvá od 30. apríla 2019 do 24. mája 2019. Fotky doručené po 27. máji 2019 nebudú do súťaže zaradené. Súťaž bude vyhodnotená koncom mája 2019.

5. Výherná trieda získa špeciálnu cenu v podobe hodiny gymnastiky pod vedením zástupkyne Slovenskej gymnastickej federácie.

 

6. Účasť v súťaži je dobrovoľná.