Súťaže

Súťaže

Triedy zapojené do projektu „Viem, čo zjem” sa môžu počas školského roka 2018/2019 zapojiť do dobrovoľných súťaží a hrať o zaujímavé ceny pre seba aj školu!

Počas školského roka budú vyhlásené dve kolá súťaží (kreatívna súťaž a pohybová aktivita). V každej z nich môžu triedy hrať o zaujímavé ceny. Navyše za absolvované súťaže budú zbierať body, ktoré sa pripíšu do celkového bodovania triedy. Hlavnou cenou v celoročnej súťaži je príspevok na cvičebné pomôcky pre víťaznú školu v hodnote 500 eur. Aby neboli znevýhodnené školy s nižším počtom zapojených žiakov, hlavnú cenu získa pre svoju školu najaktívnejšia trieda – trieda s najvyšším počtom nazbieraných bodov.

Zapojte sa do 1. súťaže „Máme radi H2O“

Triedy zapojené do projektu zbystrite pozornosť! V aktuálnom ročníku spúšťame prvú dobrovoľnú aktivitu, ktorou je súťaž s názvom „Máme radi H2O“. Zapojením sa do súťaže môžete získať body do celkového hodnotenia v hre o hlavnú výhru – príspevok na cvičebné pomôcky pre školu v hodnote 500 € a zaujímavú vecnú cenu. Úlohou tried bude vymyslieť a nakresliť návod, ako by spoločnými silami zvýšili pitný režim v triede. Pomôckou k téme je nová digitálna lekcia Pitný režim, v ktorej sa žiaci oboznámia s jednoduchým vzorcom, že na každý 1 kg svojej hmotnosti by mali vypiť 50 ml tekutín.

Pravidlá súťaže:
1. Triedy pripravia plagát, na ktorom kresbou znázornia svoj vlastný „zlepšovák“, ako by zvýšili pitný režim vo svojej triede. Žiaci môžu pri vymýšľaní popustiť uzdu fantázii, môže ísť o nápad – spôsob, akým budú dodržiavať pitný režim alebo návrh spoločných pravidiel či dokonca vlastný vynález. Súťaž vyhrá trieda, ktorá pošle projekt s najzaujímavejším nápadom, pričom hodnotiť sa bude kreativita nápadov a originalita znázornenia. 
2. Každá zapojená trieda môže do súťaže prihlásiť len jeden plagát za triedu. Projekty budú za triedy poslané kontaktnou osobou za školu na adresu: Neuropea, s. r. o., BCB Mlynské nivy 48, 821 09  Bratislava, s označením „Súťaž“.
3. Triedy, ktoré odošlú svoj plagát, automaticky získajú 10 bodov. 10 víťazných projektov získa okrem 10 bodov za odoslanie aj bonusové body podľa umiestnenia (1. miesto + 20 bodov, 2. miesto + 18 bodov, 3. miesto + 16 bodov, 4. miesto + 14 bodov, 5. miesto + 12 bodov, 6. miesto + 10 bodov, 7. miesto + 8 bodov, 8. miesto + 6 bodov, 9. miesto + 4 body, 10. miesto + 2 body).
4. Výherná trieda navyše získa zaujímavú vecnú cenu.
5. Súťaž trvá od 12. februára 2019 do 22. marca 2019. Projekty doručené poštou po 25. marci 2019 nebudú do súťaže zaradené. Súťaž bude vyhodnotená koncom marca 2019.
6. Účasť v súťaži je dobrovoľná.