Súťaže

Súťaže

Triedy zapojené do projektu „Viem, čo zjem” sa môžu počas školského roka 2019/2020 zapojiť do dobrovoľných súťaží a hrať o zaujímavé ceny pre seba aj školu!

Počas školského roka budú vyhlásené dve kolá súťaží (kreatívna súťaž a pohybová aktivita). V každej z nich môžu triedy hrať o zaujímavé ceny. Navyše, za absolvované súťaže budú zbierať body, ktoré sa pripíšu do celkového bodovania triedy. Hlavnou cenou v celoročnej súťaži je príspevok na cvičebné pomôcky pre víťaznú školu v hodnote 500 eur. Aby neboli znevýhodnené školy s nižším počtom zapojených žiakov, hlavnú cenu získa pre svoju školu najaktívnejšia trieda – trieda s najvyšším počtom nazbieraných bodov.

Zapojte sa do 1. súťaže "MALÍ SPISOVATELIA"

Triedy zapojené do projektu, zbystrite pozornosť! V aktuálnom ročníku spúšťame prvú dobrovoľnú aktivitu, ktorou je súťaž s názvom „MALÍ SPISOVATELIA“. Zapojením sa do súťaže môžete získať body do celkového hodnotenia v hre o hlavnú výhru – príspevok na cvičebné pomôcky pre školu v hodnote 500 eur a zaujímavú vecnú cenu. V tejto súťaži sa žiaci zahrajú na malých spisovateľov. Úlohou žiakov bude spoločne za svoju triedu vymyslieť krátky príbeh/rozprávku. Obsah príbehu by v sebe mal zahŕňať jedno z týchto hlavných posolstiev: prečo je dôležitá správna hygiena pri práci s jedlom alebo ako správne skladovať potraviny. Pomôckou pre žiakov k tejto téme je prvá lekcia „Hygiena potravín“, ktorú všetky triedy absolvovali alebo v najbližšom období budú absolvovať s pracovníkom RÚVZ SR. Práve v tejto lekcii sa totiž bližšie oboznámili s oblasťami, ako je skladovanie a práca s potravinami, kontaminácia a prevencia chorôb, zloženie potravín či správna hygiena pri manipulácii s jedlom. 

 

Pravidlá súťaže:

1. Triedy vymyslia krátky príbeh/rozprávku, v ktorej do príbehu zahrnú jedno z hlavných posolstiev (správna hygiena pri práci s jedlom alebo správne skladovanie potravín). Žiaci môžu pri vymýšľaní popustiť uzdu fantázii a vymyslieť kreatívny, zábavný či iným spôsobom originálny príbeh zameraný na tému hygieny potravín. Súťaž vyhrá trieda, ktorá pošle príbeh/rozprávku s najzaujímavejším nápadom, pričom hodnotiť sa bude kreativita a originalita myšlienky, hlavných postáv či samotnej zápletky. 

2. Rozsah príbehu/rozprávky môže byť v maximálnom rozsahu na jednu A4 stranu

3. Každá zapojená trieda môže do súťaže prihlásiť len jeden príbeh/rozprávku za triedu. Príbehy budú za jednotlivé triedy odosielané kontaktnou osobou za školu na e-mailovú adresu info@viemcozjem.sk. Odosielané môžu byť len formou wordového súboru.

4. Triedy, ktoré odošlú svoj príbeh/rozprávku, automaticky získajú 10 bodov. 10 víťazných projektov získa okrem týchto bodov za odoslanie aj bonusové body podľa umiestnenia (1. miesto + 20 bodov, 2. miesto + 18 bodov, 3. miesto + 16 bodov, 4. miesto + 14 bodov, 5. miesto + 12 bodov, 6. miesto + 10 bodov, 7. miesto + 8 bodov, 8. miesto + 6 bodov, 9. miesto + 4 body, 10. miesto + 2 body).

5. Výherná trieda okrem bodov navyše získa aj zaujímavú vecnú cenu.

6. Súťaž trvá od 20. novembra do 20. decembra. Vyhodnotená bude v januári 2020 po vianočných prázdninách.

7. Účasť v súťaži je dobrovoľná.