Súťaže

Súťaže

Triedy zapojené do projektu „Viem, čo zjem” sa môžu počas školského roka 2019/2020 zapojiť do dobrovoľných súťaží a hrať o zaujímavé ceny pre seba aj školu!

Počas školského roka budú vyhlásené dve kolá súťaží (kreatívna súťaž a pohybová aktivita). V každej z nich môžu triedy hrať o zaujímavé ceny. Navyše, za absolvované súťaže budú zbierať body, ktoré sa pripíšu do celkového bodovania triedy. Hlavnou cenou v celoročnej súťaži je príspevok na cvičebné pomôcky pre víťaznú školu v hodnote 500 eur. Aby neboli znevýhodnené školy s nižším počtom zapojených žiakov, hlavnú cenu získa pre svoju školu najaktívnejšia trieda – trieda s najvyšším počtom nazbieraných bodov.

Vyhodnotenie 1. súťaže "MALÍ SPISOVATELIA"

Poznáme víťazov prvej súťaže „Malí spisovatelia“. Zapojené triedy celkovo z 36 škôl vymysleli celkom až 100 originálnych a častokrát aj úsmevných príbehov zameraných na hygienu potravín a ich správne skladovanie, ktoré naplno ukázali kreativitu žiakov zapojených do projektu Viem, čo zjem. 

V rámci súťaže sme dostali príbehy, ktoré v sebe zahŕňali nielen originálny nápad či nápaditú myšlienku, no častokrát aj dych berúcu zápletku a zábavné hlavné postavy. Množstvo príbehov obsahovalo aj ponaučenie v závere, čo je dôkazom toho, že žiaci z rozličných tried po celom Slovensku si aj takýmto hravým spôsobom ešte viac osvojili zásady správnej hygieny pri práci s potravinami či ich samotného skladovania. Všetky príbehy nám ukázali, že zapojené triedy išli do súťaže naplno, a práve preto bolo nesmierne ťažké vybrať 10 najlepších. Pri hodnotení sme posudzovali kreativitu a originalitu myšlienky, hlavných postáv či samotnej zápletky.

Triedy, ktoré sa v top 10 neumiestnili však vôbec nemusia zúfať. Všetkým triedam bez rozdielu bolo započítaných 10 bodov za účasť v súťaži. Navyše, ešte stále je pred nami ďalšia aktivita, v ktorej budú triedy môcť získať dodatočné body. Poradie je teda dočasné a v ďalších mesiacoch môžu v hre o hlavnú cenu ešte triedy svojou aktivitou poriadne zamiešať karty. Všetkým zapojeným školám ďakujeme a tešíme sa aj na ďalšie tvorivé výstupy, ktoré projekt v budúcnosti prinesie. 

VÝHERCOVIA:

1. miesto – ZŠ P. Kellnera Hostinského, Rimavská Sobota (+ 20 bodov - 6.B)
2. miesto – ZŠ s MŠ Jána Bakossa, Banská Bystrica (+ 18 bodov – 5.B)
3. miesto – ZŠ Komenského 6, Stará Ľubovňa (+ 16 bodov – 7.A)
4. miesto – ZŠ Gábora Bethlena 41, Nové Zámky (+ 14 bodov – 5.A)
5. miesto – ZŠ P. Kellnera Hostinského, Rimavská Sobota (+ 12 bodov - 5.B)
6. miesto – ZŠ s MŠ Dostojevského 25, Poprad (+ 10 bodov – 4.C)
7. miesto – ZŠ Komenského 22, Svidník (+ 8 bodov – 5.B)
8. miesto – ZŠ Mariánska 554, Prievidza (+ 6 bodov – 3.A)
9. miesto – ZŠ Pionierov, Rožňava (+ 4 body – 6.B)
10. miesto – ZŠ Jána Švermu 2, Michalovce (+ 2 body – 6.C)

Aktuálny počet bodov všetkých zapojených tried si môžete pozrieť tu: https://www.viemcozjem.sk/pre-skoly/aktualny-pocet-bodov/