Priebeh projektu

Priebeh projektu

O čom je projekt „Viem, čo zjem“?

Projekt „Viem, čo zjem“ patrí do celosvetového programu Nestlé Healthy Kids a na Slovensku v školskom roku 2020/2021 štartuje už piaty ročník. Projekt prináša spoločnosť Nestlé Slovensko v spolupráci s odborným garantom – Úradom verejného zdravotníctva SR a Společnost pro výživu. Zapojením školy do projektu „Viem, čo zjem“ získajú žiaci 3. – 6. ročníkov cenné vedomosti o význame zdravého stravovania. Zábavnou formou si osvoja zásady správnej a vyváženej stravy, zorientujú sa v zložení potravín a v správnom spôsobe ich konzumácie či skladovania. Cieľom projektu je tiež oboznámiť žiakov s rizikami, ktoré so sebou nesprávna výživa prináša. Pre prihlásené triedy sú pripravené dve kolá zaujímavých prednášok o správnej výžive. Realizované budú formou interaktívnych materiálov, ako sú pracovné listy a kvízy, ktoré školy dostanú k dispozícii. Všetky prednášky sú od tohto roku dostupné v tlačenej, ale aj digitalizovanej forme. Navyše, žiaci sa budú môcť počas trvania projektu navyše dobrovoľne zapojiť do súťaže, pričom budú mať možnosť vyhrať zaujímavé ceny pre seba aj školu.

 

Ako bude projekt prebiehať?

Projekt „Viem, čo zjem“ pozostáva z dvoch povinných kôl prednášok a jednej dobrovoľnej súťaže.

Prednáška s pracovníkom Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) na tému Hygiena potravín. Prostredníctvom zábavných aktivít a diskusie žiaci preskúmajú, ako zaistiť neškodnosť potravín, ako chrániť svoje zdravie a vyvarovať sa vďaka správnej hygiene rôznym chorobám. Vďaka lekcii sa žiaci naučia aj to, ako a na akých miestach by mali správne potraviny skladovať a ako s nimi hygienicky pracovať. Navyše, oboznámia sa aj so zložením jednotlivých potravín či trvanlivosťou, ktorá je zobrazovaná na zadnej strane obalov. Škola si po dohode s organizátorom projektu dohodne termín prednášky, ktorá sa uskutoční priamo v škole.

Vyučovacia hodina s pedagógom školy. Školy zorganizujú s prihlásenými triedami vyučovaciu hodinu, ktorá bude pokračovaním úvodnej témy. Školy si budú môcť vybrať jednu z troch tém: „Vyvážená strava“, „Ovocie a zelenina“, „Riziká nevhodnej stravy“, "Pitný režim" a "Energia". Metodika a materiály na stiahnutie v tlačenej, ale aj v digitalizovanej forme budú školám sprístupnené po prihlásení na webovej stránke www.viemcozjem.sk, v sekcii "tlačené materiály na stiahnutie" alebo "digitalizované materiály na stiahnutie".

Súťaže

Aby téma zdravej výživy zaujala deti dlhodobo, pripravili sme si pre deti aj dobrovoľnú súťaž. Najúspešnejšia trieda v nej môže získať pre svoju školu hlavnú cenu - príspevok na cvičebné pomôcky pre víťaznú školu v hodnote 500 eur, aby sa aj takouto formou podnietili pohybové aktivity žiakov v škole.