Priebeh projektu

Priebeh projektu

O čom je projekt „Viem, čo zjem“?

Projekt „Viem, čo zjem“ patrí do celosvetového programu Nestlé Healthy Kids a na Slovensku v školskom roku 2023/2024 štartuje už ôsmy ročník. Projekt prináša spoločnosť Nestlé Slovensko v spolupráci s odborným garantom Úradom verejného zdravotníctva SR. Zapojením školy do projektu „Viem, čo zjem“ získajú žiaci 3. – 5. ročníkov cenné vedomosti o význame zdravého stravovania. Zábavnou formou si osvoja zásady správnej a vyváženej stravy, zorientujú sa v zložení potravín a v správnom spôsobe ich konzumácie či skladovania. Cieľom projektu je tiež oboznámiť žiakov s rizikami, ktoré so sebou nesprávna výživa prináša.

Ako bude projekt prebiehať?

Učebné materiály v rozsahu siedmich vyučovacích hodín. Pre prihlásené triedy sú pripravené učebné materiály k 7 témam, ku ktorým sú k dispozícii interaktívne digitalizované materiály a pracovné listy. Školy si vyberú ľubovoľný počet tém, ktoré s triedami absolvujú vo vlastnej réžii (Hygiena potravín, Vyvážená strava, Ovocie a zelenina, Riziká nevhodného stravovania, Pitný režim, Energia, Udržateľnosť stravovania - šetrne k prírode). Metodika a materiály na stiahnutie v tlačenej, ale aj v digitalizovanej forme budú školám sprístupnené po prihlásení na webovej stránke www.viemcozjem.sk, v sekcii "digitalizované materiály na stiahnutie".

Prednáška s pracovníkom Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) na tému Ovocie a zelenina. Aj v tomto školskom roku sa uskutočnia prednášky pre školy, ktoré sa nachádzajú v mestách jednotlivých RÚVZ SR. Témou bude tentokrát Ovocie a zelenina a školy sa vďaka tejto prednáške oboznámia s učebnými materiálmi voliteľného predmetu.

Súťaž. Aby téma zdravej výživy zaujala deti dlhodobo, pripravili sme si pre deti aj dobrovoľnú súťaž. Tri najúspešnejšie triedy v nej môže získať pre svoju školu cenu - príspevok na cvičebné pomôcky v hodnote 500, 300 a 200 eur, aby sa aj takouto formou podnietili pohybové aktivity žiakov v škole.