Súťaže

Súťaže

Triedy zapojené do projektu a voliteľného predmetu „Viem, čo zjem” sa môžu počas školského roka 2020/2021 zapojiť do súťaže a hrať o zaujímavú cenu pre svoju školu! Počas školského roka vyhlasujeme jednu dobrovoľnú súťaž. Tri najúspešnejšie triedy v nej môžu získať cenu pre svoju školu v podobe cvičebných pomôcok do telocvične školy.
1. miesto získa cvičebné pomôcky v hodnote 500 eur
2. miesto získa cvičebné pomôcky v hodnote 200 eur
3. miesto získa cvičebné pomôcky v hodnote 100 eur

Vyhlasujeme súťaž „Rozcvička na každý deň“

Triedy zapojené do projektu alebo voliteľného predmetu zbystrite pozornosť! V aktuálnom ročníku spúšťame súťaž s názvom „Rozcvička na každý deň“. Všetkým nám chýba pohyb a dlhé či nesprávne sedenie za stolom nám môže spôsobiť problémy s chrbticou. Rozcvička je ideálny spôsob, ako sa ponaťahovať, uvoľniť a dokonca aj odreagovať pri online vyučovaní. Úlohou žiakov bude zostaviť si vlastnú rozcvičku, ktorú zobrazia na plagáte a fotografiu plagátu pošlú svojej pani učiteľke. Plagát si môžu žiaci umiestniť doma na viditeľnom mieste, aby ich každý deň motivoval k pravidelnému pohybu.

Pravidlá súťaže:
1. Každý žiak si pripraví plagát, na ktorom znázorní svoj návod na rozcvičku. Rozcvičku nakreslí alebo ju môže doplniť nalepením vystrihnutých častí z časopisov. Cviky krátko opíše. Pri vymýšľaní môžu žiaci popustiť uzdu fantázii. Do rozcvičky môžu zahrnúť svoje obľúbené cviky zo športových krúžkov alebo cviky, ktoré nájdu na internete či sa naučili na telesnej výchove. Počet cvikov nie je stanovený, nezáleží či pôjde o jeden, dva alebo súbor viacerých. Plagát by mal mať formát A4 a žiaci si ho môžu ľubovoľne vyzdobiť. Súťaž vyhrá trieda, ktorá pošle plagát v najzaujímavejšom prevedení, pričom hodnotiť sa výber cvikov a originalita znázornenia. 
2. Každá zapojená trieda môže do súťaže prihlásiť len jeden plagát za triedu. Žiaci svoje plagáty odfotia pani učiteľke, ktorá vyberie jeden plagát reprezentujúci celú triedu v súťaži. Plagáty budú odoslané kontaktnou osobou za školu na emailovú adresu info@viemcozjem.sk. Emaily posielajte s predmetom „Súťaž“ a fotografie označte manom žiaka, triedy a školy. 
3. Tri najúspešnejšie triedy môžu v súťaži získať cenu pre svoju školu v podobe cvičebných pomôcok do telocvične školy v hodnote 500, 200 a 100 eur. 
4. Súťaž trvá od 26. januára 2021 do 8. marca 2021. Súťaž bude vyhodnotená koncom marca 2021.
5. Účasť v súťaži je dobrovoľná.