Súťaže

Súťaže

Triedy zapojené do projektu „Viem, čo zjem” sa môžu počas školského roka 2019/2020 zapojiť do dobrovoľných súťaží a hrať o zaujímavé ceny pre seba aj školu!

Počas školského roka budú vyhlásené dve kolá súťaží (kreatívna súťaž a pohybová aktivita). V každej z nich môžu triedy hrať o zaujímavé ceny. Navyše, za absolvované súťaže budú zbierať body, ktoré sa pripíšu do celkového bodovania triedy. Hlavnou cenou v celoročnej súťaži je príspevok na cvičebné pomôcky pre víťaznú školu v hodnote 500 eur. Aby neboli znevýhodnené školy s nižším počtom zapojených žiakov, hlavnú cenu získa pre svoju školu najaktívnejšia trieda – trieda s najvyšším počtom nazbieraných bodov.

Vyhlasujeme výsledky 2. súťaže!

Tak sme sa konečne dočkali - poznáme víťazov druhej súťaže „ŠPORTOVÁ VÝZVA – TRÉNUJEME DOMA“! Aj napriek tomu, že sa žiaci vzdelávali doma, sa do súťaže zapojilo 29 tried zo 16 základných škôl z rôznych kútov Slovenska. Žiaci tak zabojovali o ďalšie cenné body, ktoré sa im prirátajú do celkového hodnotenia v hre o hlavnú výhru – príspevok na cvičebné pomôcky v hodnote 500 eur. 

Druhá súťaž bola tentokrát zameraná na pohyb. Žiaci mali za úlohu sa kreatívnym spôsobom odfotiť pri cvičení jedného zo zábavných cvikov s loptičkou z videa, ktoré pre projekt „Viem, čo zjem“ pripravil skúsený tím trénerov z FIT KIDS. Zapojené triedy túto výzvu so značným odhodlaním a zaslané príspevky ukázali, že triedy išli aj tentokrát do súťaže naplno. Pri hodnotení fotografií sme posudzovali originalitu aj nápaditosť príspevkov.

V top 10 najlepších fotografií sa umiestnili tieto triedy:

1. miesto – ZŠ P. Kellnera Hostinského, Rimavská Sobota (+ 36 bodov – 5.B)
2. miesto – ZŠ Dostajevského, Poprad (+ 34 bodov – 4.C)
3. miesto – ZŠ BESST, Trnava (+ 32 bodov – 4.B)
4. miesto – ZŠ Na Hôrke, Nitra (+ 30 bodov – 3.B)
5. miesto – ZŠ BESST, Trnava (+ 28 bodov – 3.B)
6. miesto – ZŠ Matice slovenskej, Prešov (+ 26 bodov – 3.A)
7. miesto – ZŠ Pri Podlužianke, Levice (+ 24 bodov – 4.A)
8. miesto – ZŠ s MŠ Jána Bakossa, Banská Bystrica (+ 22 bodov – 5.B)
9. miesto – ZŠ Didactus, Palackého, Košice (+ 20 bodov – 4.B)
10. miesto – ZŠ Matice slovenskej, Prešov (+ 18 bodov – 4.A)

Trieda, ktorá sa umiestnila na prvom mieste získava okrem pripísaných bodov aj vecnú cenu. Všetkým zúčastneným by sme sa rovnako chceli poďakovať za množstvo vtipných a nápaditých príspevkov. Nielenže nám priniesli mnoho radosti a úsmev od ucha k uchu, no dali nám aj inšpiráciu a motiváciu pripravovať pre vás v budúcnosti ešte lepšie a zaujímavejšie aktivity. Gratulujeme!

Športová výzva – trénujeme doma uzatvára súťaž o celkovú výhru v 4. ročníku projektu Viem, čo zjem. Triedy zbierali body za zapojenie v dvoch súťažiach – „Malí spisovatelia“ a „Športová výzva – trénujeme doma“. Bodové skóre aktuálne vyhodnocujeme a čoskoro vyhlásime absolútneho víťaza.