Registrácia do voliteľného predmetu

Registrácia do voliteľného predmetu

Voliteľný predmet je určený pre 5. ročníky ZŠ

Ak chcete zaradiť voliteľný predmet "Viem, čo zjem" do učebného plánu pre piaty ročník, je potrebné školu zaregistrovať. Po registrácii budete mať prístup k učebným materiálom. 

Školu registruje poverená osoba, zodpovedný pedagóg alebo výchovný poradca, ktorý bude v prípade potreby kontaktnou osobou za školu. Ak už je vaša škola zaregistrovaná v rámci projektu, pre voliteľný predmet je potrebné školu registrovať znova s použitím inej emailovej adresy. 

Údaje školy:

Kontaktná osoba za školu:

CAPTCHA image for SPAM prevention Ak nemôžete prečítať slovo, kliknite sem.